รายงานพิเศษ : กรมประมงหนุนงานวิจัยสู่การพัฒนาประมงสีเขียว

Published มิถุนายน 14, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/107515

วันพุธ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

นิวัติ สุธีมีชัยกุล

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นกระแสที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ทุกภาคส่วนล้วนตื่นตัวหันกลับมาใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแต่ภาคการเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูก การทำปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำประมง ซึ่งสร้างผลกระทบทำให้สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเสื่อมโทรมลง โดยที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า กรมประมงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวเช่นกัน โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2557 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “Research For Green Fisheries” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอานนท์ ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง และห้องประชุมอาคารสุรัสวดี (SEAFDEC)  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านการประมงสาขาต่างๆ ให้มีการนำแนวคิดการทำประมงอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภาคการประมงให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม อันจะนำไปสู่แนวทางในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตโดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการประกอบด้วย 8 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการทรัพยากรและสังคม – เศรษฐกิจ การประมงทะเล  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  การวิจัยด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ  การวิจัยด้านโรคสัตว์น้ำ  การวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ  และการวิจัยด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาประมง ตามแนวทางการเติบโตสีเขียว”การอภิปรายพิเศษ  ในหัวข้อ การวิจัยที่สนับสนุนประมงสีเขียว” รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจอีกกว่า 53 เรื่อง เป็นการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 33 เรื่อง และเป็นโปสเตอร์อีก 20 เรื่อง โดยมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ การผลิตแมงกะพรุนด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย  การพัฒนาถังลำเลียงปลาผิวน้ำ การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาตะเพียนขาวที่ผลิตจากพ่อพันธุ์จีโนจีนีติกนีโอเมลรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และปลาตะเพียนขาวปกติในฟาร์มเกษตรกร และระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหารต่อการเพิ่มสีของปลาการ์ตูนแก้มหนาม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการการประชุมดังกล่าว จะช่วยให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศมีความเข้มแข็งและเป็นฐานความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศ รวมทั้งสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้โดยเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอต่อการดำรงชีพและเกษตรกรกลุ่มก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ อีกทั้งเพื่อให้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศในทุกสาขาทางด้านการประมง รวมทั้งเป็นการพึ่งพาและคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจ ทั้งนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุม  หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอำนวยการและประสานวิชาการ กรมประมง โทรศัพท์ 0-2562-0541 ในวันและเวลาราชการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: