ประกาศลดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมข้าวบรรเทาความเดือดร้อนต้นทุนชาวนา

Published มิถุนายน 14, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/106625

วันพฤหัสบดี ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

              นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า หลังจากเกษตรกรได้ใช้โอกาสหลังวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นปฐมฤกษ์ในการเริ่มเพาะปลูกแล้ว กรมการข้าวได้ดำเนินการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายนนี้ เพื่อเป็นการรำลึกพระคุณข้าว เชิดชูเกียรติให้กับชาวนา และเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับชาวนา 3.7 ล้านครัวเรือนได้มีรอยยิ้มอย่างต่อเนื่อง กรมการข้าวจึงมีมติประกาศลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวครั้งที่ 2 ในรอบปี 2557 ได้แก่ 1.ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง (ยกเว้นข้าวปทุมธานี 1) ได้แก่ พันธุ์ กข29  กข31 กข41 กข47 กข49 พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 1 เดิมจำหน่ายกิโลกรัมละ 23 บาท ลดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 19 บาท 2.ข้าวปทุมธานี 1 เดิมจำหน่ายกิโลกรัมละ 24 บาท ลดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 20 บาท

ทั้งนี้ หากสถาบันเกษตร กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไปทำการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกพันธุ์วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง จะได้รับส่วนลดร้อยละ 5 ของราคาจำหน่าย ส่วนผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว จะได้รับส่วนลดในอัตราพิเศษ คือ 1.เมื่อสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่ 5,000–50,000 บาท จะได้รับส่วนลดร้อยละ 5 ของราคาจำหน่าย 2.เมื่อสั่งซื้อตั้งแต่ 50,001–1,000,000 บาท จะได้รับส่วนลดร้อยละ 7 ของราคาจำหน่าย 3.เมื่อสั่งซื้อตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป จะได้รับส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาจำหน่าย

กรณีที่ผู้ซื้อต้องการให้มีการส่งสินค้า โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจะคิดค่าขนส่งเพิ่มเติม โดยกำหนดให้ผู้ซื้อเป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจคิดเพิ่มกิโลกรัมละ 1 บาท โดยนัดรับมอบสินค้าในเขตสุขาภิบาลหรือเทศบาลของอำเภอนั้นๆ ที่รถยนต์บรรทุกสามารถเข้า-ออกได้สะดวกและปลอดภัย สำหรับผู้ซื้อประเภทอื่นๆ จะพิจารณาตามแต่กรณี

“การประกาศลดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวครั้งนี้ จะทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีได้อย่างทั่วถึง และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูงได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมีเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมจำหน่ายแล้วกว่า 10,000 ตัน โดยเสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่าน หรือ http://www.ricethailand.go.th อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในราคาถูกลงกว่าปีก่อนๆ  แล้ว ก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับกระบวนการลดต้นทุนการผลิตตามที่กรมการข้าวได้ให้คำแนะนำ” อธิบดีกรมการข้าวกล่าวทิ้งท้าย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: