ดึงศิลปินรณรงค์เยาวชนทำบัญชี กรมตรวจฯชู3ไอดอลต้นแบบวินัยการเงิน

Published มิถุนายน 14, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/106780

วันศุกร์ ที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.
             นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชน และเยาวชนนักเรียน มีภูมิปัญญาทางบัญชี โดยจัดทำโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย ตั้งแต่ปี 2549-2553 และโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้การบันทึกบัญชี ใช้กลไกทางบัญชีเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการตรวจวัดฐานะการเงินของครอบครัวและการประกอบอาชีพ นำไปสู่การสร้างวินัยทางการเงินแก่ตนเองและครอบครัว

“โครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่กรมฯดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สานต่อมาถึงปีที่ 6 โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนนักเรียนตระหนักและเห็นประโยชน์ของการบันทึกบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายของตนเอง รวมทั้งยังเป็นการสร้างและผลักดันให้เยาวชนนักเรียนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน การจดบันทึกบัญชีและเป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับบุคคลในครอบครัวและบุคคลผู้ใกล้ชิด ซึ่งเป็นการปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินให้เยาวชน ทำให้รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน นำไปสู่การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

นายวิณะโรจน์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ มีโรงเรียนระดับจังหวัดและระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเข้าร่วม จำนวน 18 โรงเรียน นักเรียนรวม 15,200 คน และจะมีพิธีเปิดการอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 6) รุ่นที่ 1 แก่เยาวนนักเรียน ที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 3,357 คน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 โดยจะดำเนินการจัดอบรมไปยังโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น ในรูปแบบการจัดกิจกรรมสันทนาการอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านการบันทึกบัญชีและความสนุกสนาน โดยให้นักเรียนมีโอกาสร่วมทำกิจกรรมและกล้าแสดงออก เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนที่ต้องการแสดงออก มีความคิดเป็นของตนเอง ดังนั้นต้นแบบในการปฏิบัติที่ดี จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับบุคคลที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงได้เชิญศิลปินดารา 3 ท่าน ได้แก่ นายอะตอม สัมพันธภาพ นายกรเสก โคนิน (แอนดรูว์) และนายอิทธิกร สาธุธรรม มาเป็น TEEN IDOL เพื่อให้เยาวชนเห็นเป็นต้นแบบที่ดี ในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยการบันทึกบัญชี และลดความฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายอย่างพอเพียง ทำให้มีเงินออม ส่งผลให้ครอบครัวมีสุขอย่างยั่งยืน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: