ดันไทยจัดทำบัญชีสมดุลข้าวFAO-กลุ่มG20ลุยจัดทำสารสนเทศสินค้าเกษตร

Published มิถุนายน 14, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/107155

วันจันทร์ ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.
นายอนันต์  ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ดำเนินโครงการ Agricultural Market Information System หรือ AMIS เพื่อจัดทำข้อมูลด้านการตลาดของสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก 4 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าวสาลี โดยมีสมาชิกหลัก คือ ประเทศในกลุ่ม G20 เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เข้าร่วม ขณะที่ประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมเนื่องจากเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก

ในการนี้ สศก. โดย นางอัญชนา ตราโช ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ในฐานะผู้ประสานงานหลัก (Focal point) ของประเทศไทยด้านสารสนเทศในโครงการ AMIS พร้อมด้วยสำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้ร่วมการประชุม The First Global Agricultural Outlook Forum และ Fifth Session of the AMIS Global Food Market Information Group   ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ FAO ได้รายงานสถานการณ์และคาดคะเนภาวะการผลิต การตลาด ราคาและสต๊อกสินค้าภายใต้โครงการ โดยคาดว่าผลผลิตข้าวโลกจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และปริมาณการค้าจะเพิ่มขึ้นจากราคาในตลาดโลกที่ลดลง ส่วนพืชน้ำมันและธัญพืชมีผลผลิตลดลง

นอกจากนี้ ยังมีการรายงานความก้าวหน้าของระบบรายงานสถานการณ์การผลิตพืช โดยผู้แทนไทยได้ร่วมหารือเกี่ยวกับวิธีการพยากรณ์และการจัดทำบัญชีสมดุล การประมาณการความต้องการและการใช้อาหารสัตว์ รวมทั้งแผนงาน โครงการ ที่สมาชิกจะดำเนินการร่วมกันต่อไป โดยที่ประชุมมีมติให้มีการจัดทำสารสนเทศของสินค้าในโครงการ ทั้งในเรื่องของการผลิต อุปสงค์ อุปทานและบัญชีสมดุล และมอบหมายให้อียูรับผิดชอบข้าวสาลี บราซิลรับผิดชอบถั่วเหลือง แอฟริกาใต้รับผิดชอบข้าวโพด และไทยเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำสารสนเทศของข้าว

ทั้งนี้ การเข้าร่วมดำเนินงานกับองค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศ G20 ในโครงการดังกล่าว นอกจากจะแสดงถึงความสำคัญของไทยทั้งในเรื่องการเป็นประเทศเกษตรที่สำคัญของโลกแล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพและความสำคัญทางด้านสารสนเทศการเกษตรของไทยอีกด้วย อีกทั้งยังทำให้ไทยทราบถึงสถานการณ์การผลิต การตลาด ของสินค้าหลักที่สำคัญของโลก และประเทศผู้ผลิตที่สำคัญในแต่ละสินค้า ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ทั้งในด้านการผลิต การตลาด ซึ่งสศก.จะได้นำเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการเกษตรที่เกี่ยวข้องต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: