กระแสรัฐบาลแห่งชาติกลับมาอีกครั้ง

Published พฤษภาคม 19, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20140516/184729.html

การเมือง : คอลัมน์เด็ด
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557

กระแสรัฐบาลแห่งชาติกลับมาอีกครั้ง : ต่อปากต่อคำ โดยดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ a.wanichwiwatana@gmail.com/twitter@DoctorAmorn

                การเขียนถึงเรื่องการเมืองในช่วงเวลานี้ เป็นสิ่งท้าทายอยู่หลายประการ เพราะผมเองมักถูกถามเสมอว่า ทางออกของความขัดแย้งจะไปสู่จุดใด อะไรคือธงคำตอบที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะมีทางเลือกที่สวนทางกันตลอดเวลา ระหว่าง กปปส. และรัฐบาลรักษาการ สิ่งที่ยากมากคือ ความแหลมคมของข้อเสนอต่างๆ ทั้งส่วนตัวที่ได้เขียนถึง หรือดังที่มีหลายฝ่ายร่วมกันนำเสนอออกมาจำนวนมากนั้น ยังไม่แหลมคมมากเพียงพอที่จะโดนใจผู้ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศในเร็ววัน และอาจขาดความเป็นรูปธรรมในการแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

สิ่งเหล่านี้จึงทำให้กระแสความต้องการว่าด้วยรัฐบาลแห่งชาติดังกึกก้องกลับมาอีกครั้ง เพราะทั้งฝ่ายที่สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยการเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง หรือฝ่ายที่มองว่าจะต้องทำการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ยังคงเชื่อมั่นว่า ถึงที่สุดแล้วตัวแสดงสำคัญบนเวทีการเมืองยังคงติดกับดักอยู่กับนิยามของคำว่า “นักการเมืองอาชีพ”

จึงมีผู้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการนำเสนอทางเลือก รัฐบาลที่มีที่มาของหลากหลายฝ่าย ทั้งคู่ขัดแย้งและส่วนผสมของ “เทคโนแครต” ซึ่งเน้นหนักไปที่บรรดาเหล่าข้าราชการและผู้ชำนาญการในหลากสาขาวิชาชีพเข้ามาทำหน้าที่บูรณาการความคิดอ่านและข้อเสนอแนะของทุกๆ ฝ่ายเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้แนวคิดว่าด้วย “รัฐบาลแห่งชาติด้วยนิยามแนวใหม่ได้ก่อตัวชัดเจนขึ้น” ต่อเนื่องจากแนวคิดของผู้เขียนที่เคยกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวมาระยะเวลาหนึ่ง

ปัญหาสำคัญที่สุดอยู่ตรง “ที่มา” ขององค์ประกอบในตัวรัฐบาลแห่งชาติ โดยเราอาจต้องยึดหลักแห่งอุเบกขาถึงที่มาของรัฐบาลชุดใหม่นี้ว่า อาจได้ทั้งในรูปแบบการเลือกตั้งปกติ หรือ การสรรหาในสูตรที่ผ่านการทำประชามติอย่างเร่งรีบ ดังที่มีผู้นำเสนอขึ้นมาเช่นกัน ซึ่งไม่ว่าที่มาของรัฐบาลที่ว่านี้จะมาจากทางใดจะต้องตอบคำถามให้ได้ถึง “ตัวบุคคล” และ “อำนาจหน้าที่” ที่จะต้องมีความชัดเจน ไม่ทำให้สังคมรู้สึกได้ว่า คนเหล่านี้เข้ามาในฐานะกระบอกเสียง หรือมาเพื่อใช้อำนาจหน้าที่ในการเข้ามาดำเนินการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อรอมชอมผลประโยชน์ของกลุ่มพวกมากกว่าส่วนรวม

เราอาจได้ยินมาบ้างถึงการเสนอชื่อบุคคล หรือการสรรหา “คนกลาง” แต่คนกลางที่ว่าไม่ควรจะเข้ามาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่พึงเป็นคนกลางที่เข้ามาเพื่อสร้างการยอมรับ จะมาในนามคณะบุคคลของประเทศที่อาจเป็นผู้แทนขององค์กรหลักทางฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ก็สามารถกระทำได้ แต่ต้องเข้ามาเพื่อร่างกฎกติกา และจะต้องไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง ทั้งในเวลาการจัดตั้งรัฐบาล หรือภายหลังการทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้ว

หัวใจสำคัญที่สุด คือ การเปิดกว้างให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเลือกสรรบุคคลในคณะรัฐบาล ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม จะต้องดำเนินไปอย่างเปิดกว้าง และสะท้อนให้ผู้เข้ามามีส่วนร่วมได้เห็นถึงผลได้หรือผลกระทบที่เพิ่มเติมจากการลิดรอนสิทธิทางการเมืองมาสู่การให้สวัสดิการทางสังคม หรือพ่วงเข้ากับมาตรการในแง่ผลประโยชน์จากการได้สิทธิพิเศษทางภาษี หรือการได้รางวัลทางสังคมอื่นๆ น่าจะมีส่วนกระตุ้น สร้างจิตสำนึกให้ผู้คนเกิดการตื่นรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองให้ได้ “ตัวแทนปวงชน” ที่แท้จริง เพื่อผลักดันความเปลี่ยนแปลงให้เห็นผลในเร็ววัน และเมื่อได้องค์ประกอบของ “รัฐบาลในฝันของทุกฝ่ายแล้ว” ย่อมขึ้นอยู่กับแผนที่เดินทางของคณะบุคคลดังกล่าวว่าจะสามารถสานฝันของคนส่วนใหญ่ในชาติได้จริงหรือไม่ และด้วยวิธีการอย่างไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: