งานศิลปะเพื่อในหลวง “Art for the King” วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

Published พฤษภาคม 12, 2014 by SoClaimon

ขอเชิญท่านร่วมงานศิลปะเพื่อในหลวง  “Art for the King”

            พร้อมชม ผลงานประติมากรรม   สื่อผสม 3 มิติ จากเศษวัสดุ ของเยาวศิลปิน

         วันที่  15 พ.ค. 57   เวลา 14.00 น.  ณ ลานเอเทรียม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

          งานศิลปะเพื่อในหลวง  “Art for the King 2 ”  เป็นโครงการประกวดผลงานประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ ขนาด  1.5 เมตร x 1.5เมตร ที่ผลิตขึ้นมามาจากเศษวัสดุเหลือใช้    ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นมาเป็นปีที่ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด ด้วยการสร้างสรรค์งานประติมากรรม ถ่ายทอดคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งเตือนใจเพื่อเป็นศิลป์อนุสรณ์เทิดพระเกียรติ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคน  โดยในปีนี้ได้ตั้งโจทย์ในหัวข้อ ด้วยเกล้า ที่เป็นต้นแบบก้าวแรกของเยาวชนไทยได้น้อมนำคำสั่งสอน พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มาใช้ในการเนินชีวิต  โดยมีการคัดเลือกเพียง  9 สุดยอดผลงานศิลปะ จาก 35 ผลงาน จาก   20 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ    เพื่อมาร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ ด้วยเกล้า” ในวันที่ 15-30  พฤษภาคม 57  ณ ลานเอเทรี่ยม 2 เซ็นทรัลเวิลด์    โดยมีผลงานที่เข้ารอบดังนี้

ทีมที่ 1    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ชื่อทีม : Non stop   ชื่อผลงาน : ทุกลมหายใจ

ทีมที่ 2       มหาวิทยาลัยนเรศวร  ชื่อทีม : Sculpture.NU.3  ชื่อผลงาน : พระมหาธิคุณที่ไม่รู้จบ  

ทีมที่ 3  มหาวิทยาลัยศิลปากร     ชื่อทีม : Four monster & One handsome boy                           ชื่อผลงาน : Matter does not disappear  

ทีมที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ชื่อทีม : PSG art fun  ชื่อผลงาน : รุ่งอรุณอันอุดม

ทีมที่ 5  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ชื่อทีม : A Simple thing  ชื่อผลงาน : สุข

ทีมที่ 6  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ชื่อทีม : SCULPTURB 68   ชื่อผลงาน : หนังสือของพ่อ

ทีมที่ 7    มหาวิทยาลัยศิลปากร  ชื่อทีม : จปภ1  ชื่อผลงาน : ใต้ฟ้าเดียวกัน

ทีมที่ 8   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ชื่อทีม : ประติชล  ชื่อผลงาน : น้อมสักการะ

ทีมที่ 9  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ชื่อทีม : ปั้นแน่นปึ๊ก                      ชื่อผลงาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความดี

 

           โดยในวันงานจะมีการการประกาศผลว่าทีมจากสถาบันใดจะคว้ารางวัลชนะเลิศ ชิงรางวัลเงินสด 300,000 บาทไปครอง  ทีมรองชนะเลิศจะได้เงินรางวัล  100,000 บาท  ร่วมลุ้นรางวัล VDO ยอดเยี่ยม และ รางวัล Popular Vote

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงาน และได้รับเกียรติจากผู้ที่คร่ำหวอดในแวดวงศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ  ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติปี 49 สาขาประติมากรรมศาสตราจารย์เข็มรัตน์  กองสุข  ศิลปินแห่งชาติปี 55 สาขาประติมากรรมรองศาสตราจารย์ ธานินทร์ ตันตระกูล,    ติ้ว – คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร  คงคา (อาจารย์เด๋อ),     คุณไชยยงค์ รัตนอังกูร บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Wallpaper,   โหน่ง- คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์   ผู้ก่อตั้งนิตยสาร a day, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต แห่ง Osisu Trashy design, คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ (TCDC)  เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆ เกิดขึ้นภายในงานอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเสวนากับ ไอดอล หรือบุคคลต้นแบบที่เริ่ม ก้าวแรก” ในการเดินตามรอยคำสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จนประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว เพื่อจุดติดแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยและผู้มาร่วมงานทุกคน อาทิ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย  คุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์   และกระทบไหล่ศิลปิน นักแสดงชื่อดังมากมาย เช่น เก้า จิรายุฮั่น The star   ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปกับศิลปินชื่อดัง เวิร์คช้อปศิลปะที่เปิดโอกาสให้น้องๆ จากบ้านนกขมิ้น และสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) และผู้ร่วมชมงานได้เรียนรู้งานศิลปะกับเหล่าศิลปินและครูศิลปะชื่อดัง อาทิ เวิร์คช็อป DIY จากวัสดุเหลือใช้

          จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานใน  วันที่  15 พฤษภาคม 2557   เวลา 14.00 น.    ณ ลานเอเทรียม 2 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์    และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากท่านด้วยดีดังที่ผ่านมา

กำหนดการ

งานศิลปะเพื่อในหลวง  “Art for the King”

วันที่  15 พฤษภาคม 2557   เวลา 14.00 น.    

ณ ลานเอเทรียม 2 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

14.00น         ลงทะเบียนสื่อมวลชน

14.30น         พิธีกรเรียนเชิญท่านประธาน เพื่อกล่าววัตถุประสงค์ของงาน    และเชิญขึ้นมาบนเวที                   เพื่อร่วมพิธีเปิด    ( ถ่ายภาพหมู่ช่วงที่ 1)

                    (เข้าสู่พิธีประกาศรางวัล)

14.50น         ชมวีดีโอโครงการการทำงานของผู้เข้ารอบ 9 ทีม    

14.55น         พิธีกรแนะนำผู้สนับสนุน และคณะกรรมการผู้มีชื่อเสียง 10 ท่าน

พิธีกรพูดคุยซักถาม comment ของคณะกรรมการแต่ละท่าน (10 ท่าน)

15.15น         พิธีกรเชิญท่านประธานขึ้นมาบนเวทีเพื่อมอบรางวัล

พิธีกรประกาศรางวัล (สร้างสรรค์ 7 รางวัล à Popular à ยอดเยี่ยม à ดีเด่น)

 ถ่ายภาพหมู่ช่วงที่ 2 +ตัวแทนทีมที่ได้รับรางวัล +  รองผู้ว่าททท. / ผู้บริหารจาก SCB / ผู้บริหารจาก MTHAI / ฮั่น The star /  เก้า จิรายุ/ คณะกรรมการ )

15.35 น.      เชิญทำกิจกรรม art workshop กับศิลปินชื่อดัง ฮั่น The star / เก้า จิรายุ

และเด็กด้อยโอกาสจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และบ้าน นนทภูมิ

15.50 น.       แบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจดีๆจาก idol ที่มาร่วมเป็น guest speaker

                   คุณดนัยจันทร์ เจ้าฉาย /โหน่งวงศ์ทนง เก้า จิรายุ

17.00  น. onwards   ชมการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง เก้า จิรายุ

ชมการเเสดงวาดภาพด้วยทรายจากอาจารย์ ก้องเกียรติ Thailand got talent

ชม percussion จากวง ต๊ะ ตึ้ง โม๊ง –(Thailand Got Talent) จากวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์เป็นเครื่องดนตรี

 

                             ร่วมกิจกรรม lucky draw

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: