จัตุรัสทั่วไทย

Published พฤษภาคม 3, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

http://www.thaipost.net/tabloid/040514/89917

สาระน่ารู้
Sunday, 4 May, 2014 – 00:00
.
มูลนิธิสยามกัมมาจลขับเคลื่อน
พี่สอนน้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพราะการเรียนรู้มีอยู่ไม่สิ้นสุด และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก็เป็น “หัวใจ” สำคัญของการเรียนการสอนของ “ครูยุคใหม่” ที่นำเทคนิคการสอนนอกห้องเรียนและโครงงานมาใช้พัฒนาศักยภาพของลูกศิษย์และเกิดการ “ต่อยอด” สู่ชุมชนอื่น นั่นคือแนวคิดของ “ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง” จากโรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง ภายใต้ฐานคิดแบบนี้ที่ทำให้เกิด “กิจกรรมพี่สอนน้อง” ขึ้น ที่วัดห้วยม้าลอย ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
กิจกรรมพี่สอนน้องนำทีมโดย นางสาวทิพย์มณี มีจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนห้วยยอด มีเพื่อนร่วมห้องนำฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐานจากโครงงานวิชาภาษาไทย ได้แก่ โดนัทจิ๋วหิ้วมาสุพรรณ สอนให้น้องๆ ทำโดนัท, โครงงานโคหายในก้อนเมฆ สอนให้น้องๆ ทำขนมพื้นบ้านของ จ.ตรัง, โครงงานกระดาษมหัศจรรย์ สอนให้น้องๆ พับกระดาษแบบสร้างสรรค์, โครงงานดนตรีสดใสพาใจสร้างสรรค์ ให้น้องๆ ร่วมร้องเพลง เป็นการสร้างความบันเทิงและกล้าแสดงออก และโครงงานสุขหรรษาผ้ามัดย้อม สอนให้น้องๆ รู้จักการทำผ้ามัดย้อม
โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนห้วยม้าลอย และโรงเรียนบ้านกวด จำนวนกว่า 50 คน มาร่วมเรียนรู้ บรรยากาศแต่ละกิจกรรมที่น้องๆ เวียนกันเรียนรู้จนครบฐาน ได้รับความสนุกสนานและความรู้มากมาย อาทิ การขูดมะพร้าวจากกระต่าย การปั้นแป้งเป็นลูกกลมๆ ใส่น้ำตาลโตนดและตักขนมที่สุกแล้วเฉพาะลูกที่ลอยขึ้นมาจากคำพี่ๆ บอกในการทำขนมโค, การผสมสีและการนำหนังยางมามัดผ้าเป็นรูปต่างๆ ที่ตัวเองต้องการ ลองหย่อนผ้าลงไปให้มีสีสัน เพื่อทำผ้ามัดย้อม, การลองตีแป้ง หยอดแป้งลงในเตาโดนัท,
เด็กๆ ได้ลองทำและชิมขนมจากที่ตัวเองทำ, ได้พับกระดาษเป็นรูปต่างๆ ได้แสดงออกด้วยการร้องเพลงร่วมกัน ทำให้นักเรียนจากโรงเรียนห้วยม้าลอยพูดอย่างมั่นใจว่า จะนำฐานการเรียนรู้นี้ไปสอนให้กับเพื่อนๆ และรุ่นน้องได้แน่นอน ในการจัดกิจกรรมซัมเมอร์แคมป์ของหมู่บ้านต่อไป “หนูคิดว่าหนูจะเอาโดนัทจิ๋วและขนมโคไปสอนเพื่อนๆ ค่ะ หนูว่าทำได้ง่ายและสนุกด้วยค่ะ” เด็กๆ สะท้อน
นางสาวทิพย์มณี ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดสะท้อนว่า “หนูรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้จริงๆ มาสอนน้องๆ ค่ะ ที่เราเดินทางมาไกลถึงสุพรรณฯ เพราะคิดว่านอกจากได้ใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาบอกต่อน้องๆ แล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอีกด้วยค่ะ”
สำหรับ ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง ครูสอนภาษาไทย ที่เป็นครูแกนนำในครั้งนี้ เล่าที่ไปที่มาของการจัดกิจกรรมว่า “การเรียนรู้ในปัจจุบันที่ตัวเองนำมาใช้ก็คือ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากเขาจะเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว สิ่งหนึ่งก็คือเขาจะต้องไปเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วย เพราะเรามองว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนเขาไม่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่อง ก็เลยคิดว่าจะใช้วิชาภาษาไทยที่สามารถเป็นสื่อไปเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือไปเชื่อมกับวิชาอื่นๆ และกับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ และเราก็ใช้การสอนแบบ PLC หรือชุมชมแห่งการเรียนรู้ (PLC – Professional Learning Community) คือนักเรียนต้องเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียน และต้องไปเรียนรู้กับคนในชุมชน และกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกในห้องเรียน เราก็มองว่าถ้าเขาเรียนรู้อยู่แค่นี้ก็จบเพียงแค่ตัวเขาเอง ก็จบเพียงแค่นี้ ก็คิดว่าเขาน่าจะเอาความรู้ไป “ต่อยอด” ให้กับคนอื่นได้อีก คือการเล่าให้คนอื่นฟัง คิดว่าคนที่ดีที่สุดน่าจะเป็นรุ่นน้อง เพราะว่าเขาไปสอนผู้ใหญ่ก็น่าจะไม่ใช่ ก็เลยจัดกิจกรรมแบบให้เขาเอาสิ่งที่เขาเรียนรู้ไปเล่าให้กับน้องแบบเรียนปนเล่น
ที่เลือกที่โรงเรียนห้วยม้าลอยก็เพราะว่าโรงเรียนนี้มีโครงการที่เราเคยทำ KM (การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management) ที่เข้าอบรมกับอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการ สรส. (สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข) ท่านก็เปรยว่า ท่านมีศูนย์อยู่ที่ห้วยม้าลอยที่จัดการดูแลเด็กที่มีวัด มี อบต. มีอนามัยที่ร่วมมือกัน ท่านก็คุยว่าถ้ามีโครงการให้นักเรียนห้วยยอดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะดีไหม เราก็คิดว่ามันน่าจะดี นอกจากเด็กจะเรียนรู้ต่อในจังหวัด โรงเรียนของตัวเองแล้ว ยัง “ต่อยอด” ไปที่ชุมชนอื่นอีกด้วย
นอกจากเกิดทักษะวิชาการเรียนรู้ในชุมชนแล้ว ยังเกิดทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา เป็นการเตรียมให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่เลือกเด็กเก่งห้องนี้มาทำกิจกรรม เพราะหนึ่งเราเป็นครูที่ปรึกษา และสอง เรามีความคิดส่วนตัวกับเด็กเก่งว่า เด็กที่มาเป็นเด็กห้องเก่งมักเห็นแก่ตัว ไม่แบ่งความรู้ให้คนอื่น เราก็เลยอยากจะปลูกฝังความคิดให้เด็กๆ ว่า ความเป็นคนเก่งหาความรู้ได้ แต่ความดีต้องสร้างเอง จึงค่อยๆ ใช้กิจกรรมที่จัดมาเป็นตัวเปลี่ยนแปลงความคิดแบบนั้นของเขา เขาต้องไปเรียนรู้กับคนอื่น ต้องไปเรียนรู้กับคนข้างนอก เขาได้ความรู้มาเพราะความแบ่งปันจากคนอื่น
จากที่เห็นเขาค่อยๆ เปลี่ยน เพราะเราใช้กระบวนการกลุ่มเกิดการแบ่งปัน อย่างเช่น เด็กที่มาทำกระป๋องออมสินใช้เวลาเยอะ โดนัทจิ๋วก็ต้องใช้เวลาไปเรียน ถ้าเป็นเด็กเก่งส่วนใหญ่ก็คิดว่าจะใช้เวลาอ่านหนังสือดีกว่ามาทำกิจกรรมทำไม แต่เด็กกลุ่มนี้ยอมทำ ก็ทำให้เขาเปลี่ยนได้ ครูมีความคิดว่าจะ เปลี่ยนเด็กเก่งให้เป็นเด็กดีและมีความสุข ด้วย
สำหรับวันนี้เห็นเด็กๆ จัดกิจกรรมเองก็ชื่นใจ ไม่นึกว่าเด็กวิทยาศาสตร์เขาจะสนุกได้ขนาดนี้ หวังผลสิ่งที่เขาจะทำในวันนี้ เขาจะสามารถนำไปเชื่อมกับชีวิตในอนาคตได้ อยากที่จะให้เขาอยู่กับคนอื่นๆ ได้ จากภาคใต้มาถึงสุพรรณฯ เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีชีวิตคนที่นี่และไปเปรียบเทียบกับชุมชน และพาให้ของเราเป็นแบบนี้ได้ไหม” สำหรับโรงเรียนห้วยยอด มีครูสุทธิรัตน์ เสนีชัย และครูนฤมลเจษฏารมย์ ร่วมเดินทางมาด้วย
สำหรับผู้ใหญ่ใจดีจาก อบต.หนองสาหร่าย ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น อาทิ พระอธิการประเสริฐ ศิริปุญโญ (พระอาจารย์โส) เจ้าอาวาสวัดห้วยม้าลอย, นายพรสันต์ อยู่เย็น นายก อบต.หนองสาหร่าย, นายสวัสดิ์ กันจรัตน์ ปลัด อบต.หนองสาหร่าย, นายมีชัย ศิลปรัตน์ อดีต ผอ.รร.บ้านห้วยม้าลอย, นายมงคล จินตนประเสริฐ ผอ.รร.วัดบ้านกรวด, นายเตียง ชมชื่น ส.อบต. หมู่ที่ 4 (ครูใหญ่โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย), นายประดับ คงใจดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านกรวด
กิจกรรมพี่สอนน้องในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเชื่อมกันระหว่าง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเชื่อมกับพื้นที่ของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้แบบลงมือทำจริงของเยาวชน และทำให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมากมายอย่างแท้จริง.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: