ศาสนกิจของพระธรรมทูต

Published เมษายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05128010157&srcday=2014-01-01&search=no

วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 26 ฉบับที่ 566


ธรรมะจากวัด

ดร. พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

ศาสนกิจของพระธรรมทูต

อาตมาเดินทางกลับมาจากประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 23 ตุลาคม 2556 ได้พักที่วัดพุทธปัญญาเพียง 2 สัปดาห์ แล้วต้องเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจตามกิจนิมนต์ที่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ได้นิมนต์ไว้นานแล้ว รายการแสดงธรรมในงานกฐินครั้งสุดท้ายของปีนี้ ตรงกับ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ที่วัดพระมหาชนก เมืองกริฟฟิน มลรัฐจอร์เจีย ซึ่งพระครูปิยธรรมวิเทศได้นิมนต์ไว้ตั้งแต่ต้นปี ก่อนจะเดินทางไปจำพรรษาที่ประเทศไทย

เมื่อสุขภาพดีขึ้นแล้ว ได้กลับมาปฏิบัติศาสนกิจประจำอยู่ที่วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เช่นเดิม

ภารกิจหรือพันธกิจหลักที่จะต้องทำร่วมกันกับพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายคือ การศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะเหมือนเดิมที่เคยกระทำติดต่อกันมาหลายปี คราวนี้ตั้งใจว่าจะพยายามทำงานอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆ มาตัดรอนเสียก่อน

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เคยทำมาตลอดมิเคยขาดคือ เขียนธรรมะประยุกต์ตามสถานการณ์ ลงหนังสือพิมพ์ให้พุทธศาสนิกชนที่นิยมชมชอบการอ่านธรรมะแนวนี้ได้อ่านกันเป็นประจำทุกสัปดาห์

ทุกเช้าวันเสาร์ ระหว่าง เวลา 09.00-10.00 น. นำหนังสือธรรมะ และ ซีดี ธรรมะ ไปแจกที่หน้าไทยแลนด์พลาซ่า และร่วมปฏิบัติกิจวัตรบิณฑบาตกับคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ ที่มาบิณฑบาตกันเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสงฆ์ อันจะยังความสุขให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้พบเห็น ดั่งพระพุทธวจนะที่ว่า สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนนำความสุขมาให้ อีกทั้งเป็นการสร้างชุมชนชาวพุทธให้เข้มแข็งอีกด้วย

กิจกรรมการทำบุญตักบาตร ที่หน้าตลาดไทยแลนด์พลาซ่านี้ นับเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานมานับ 10 ปี อันจะเป็นดัชนีชี้วัดถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธ ณ บริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี

ทุกวันเสาร์หลังจากบิณฑบาตเสร็จแล้ว พระภิกษุสงฆ์จากวัดพุทธปัญญาและพุทธศาสนิกชนที่สนใจศึกษาธรรมะเป็นพิเศษจะได้ขึ้นไปทำกิจกรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึกที่กริฟฟินพาร์คดั่งที่เคยกระทำมา กิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จะมีการสวดมนต์แปล เจริญสมาธิภาวนา บรรยายธรรมและรับประทานอาหารร่วมกัน

เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารแล้ว และพุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารเสร็จแล้ว จะเปิดห้องเรียนธรรมชาติศึกษาพระไตรปิฎกกันใต้ร่มไม้ท่ามกลางกลิ่นอายธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ใต้ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เวิ้งว้าง กลางป่าไม้สนและไม้ต่างๆ นานาพันธุ์ที่ผลัดเปลี่ยนกันงอกงามและเหี่ยวเฉาไปตามฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วผ่านไป รายการนี้เริ่มตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ท่านที่สนใจศึกษาพระพุทธวจนะที่สั่งตรงมาจากพระไตรปิฎก ขอเชิญมาร่วมศึกษาได้ตามวันเวลาดังกล่าว

กิจกรรมของชุมชนคนรักธรรมหรือธรรมะในสวนก็จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เว้นเสียจากการมีภารกิจจำเป็นจริงๆ

กิจกรรมวันอาทิตย์ของวัดพุทธปัญญา ยังคงเป็นไปตามปกติ คือ เวลา 10.00 น. ร่วมกันทำวัตรสวดมนต์แปล และทำสมาธิภาวนาเป็นหลัก พุทธศาสนิกชนร่วมกันฟังอนุโมทนาธรรมแล้ว ร่วมกันตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน

ภาคบ่ายจะมีการบรรยายธรรมตามปกติดังที่เคยได้กระทำมาเป็นประจำ อันเป็นเอกลักษณ์ของวัดพุทธปัญญาที่ชาววัดพุทธปัญญาทราบและร่วมกันด้วยดีเสมอมา

ฟังธรรมเสร็จแล้วก็เสวนาธรรมตามอัธยาศัยด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยมิตรภาพแบบชาววัดพุทธปัญญา

จึงขอแจ้งข่าวมายังสมาชิกชุมชนคนรักธรรมที่รอฟังข่าวว่าจะมีกิจกรรมด้านธรรมะที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระเมื่อไร ก็จะมาร่วม หรือแม้แต่ชาววัดพุทธปัญญาที่เคยบอกไว้ว่า เวลาอาตมาไปเมืองไทยเสมือนเวลาที่ปิดเทอม ตอนนี้เปิดเทอมแล้ว ขอเชิญกลับมาเข้าชั้นเรียนกันได้แล้ว

จึงขอส่งความปรารถนาดีมายังกัลยาณมิตรทุกท่านที่สนใจและปรารถนาจะศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะร่วมกันอีก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: