สธ.ปฏิรูปการทำงาน ดัน ‘คุณธรรม’ ขจัดคอร์รัปชัน

Published มีนาคม 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/edu/411465

  • 21 มีนาคม 2557, 17:16 น.

สธ.หารือปฏิรูปการทำงาน สร้างคุณธรรม ผลักดันกลไกการตรวจสอบ มีระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม จัดซื้อ-จัดจ้างที่โปร่งใส ไร้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และให้มีการถ่วงดุลโดยประชาคมสาธารณสุข…
เมื่อวันที่ 21 มี.ค.57  นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการประชุมตัวแทนวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายธรรมาภิบาลจากกรมวิชาการ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างระบบอภิบาลคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปด้านการอภิบาลระบบในกระทรวงสาธารณสุข” ให้เป็นที่ยอมรับ ไร้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากมีหน่วยงานในสังกัดหลายระดับ มีบุคลากรร่วมปฏิบัติงานหลายวิชาชีพ จำเป็นต้องมีการอภิบาลระบบที่มีคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข สร้างกลไกการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเป็นบรรทัดฐานให้บุคลากรทุกระดับภายในกระทรวงยึดเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งในเรื่องการบริหารงาน บริหารทรัพยากรบุคคล มีระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ถูกต้องตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นแนวปฏิบัติทั้งกระทรวง และเปิดโอกาสให้มีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลโดยประชาคมสาธารณสุข และกลไกสภาที่ปรึกษาอาวุโส

ด้านนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้ มีกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ 26 องค์กร ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเครือข่ายธรรมาภิบาลกรมต่างๆ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันออกแบบระบบกลไกการเฝ้าระวัง การตรวจสอบ และการถ่วงดุลอำนาจ ในการบริหารงานราชการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะใช้เป็นกรอบการปฏิบัติของสถานบริการทุกระดับ ทุกพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรูปธรรมชัดเจน หลังจากเสร็จสิ้นจะนำเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไปโดยเร็ว.

 

 

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐออนไลน์
  • 21 มีนาคม 2557, 17:16 น.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: