ขนส่งทางบก คุมเข้มคนขับ รองรับเดินทางช่วงปิดเทอม

Published มีนาคม 3, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/eco/406993

  • 1 มีนาคม 2557, 19:55 น.

ขนส่งทางบก ย้ำผู้ประกอบการรถทัวร์คุมเข้มพนักงานขับรถและสภาพรถ ฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท…นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ เริ่มเข้าสู่ช่วงปิดเทอม และช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ซึ่งจะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้ประชาชนนิยมเดินทาง ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และมักเดินทางโดยการเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพราะสามารถเดินทางเป็นหมู่คณะได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารไม่ประจำทาง ซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจากพนักงานขับรถทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ขับรถด้วยความเร็ว หรือ ไม่ชำนาญเส้นทาง และเกิดจากสภาพรถที่ไม่พร้อมใช้งาน รวมทั้งเกิดจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น สภาพถนนไม่สมบูรณ์ ทัศนวิสัยไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานบริการรถโดยสารไม่ประจำทางให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ประจำทางและการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต เป็นผู้ขับรถ หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถไม่ตรงตามประเภทและชนิดของรถที่ใช้ทำการขนส่ง หรือมีใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว หรือไม่มีความพร้อมในการขับรถปฏิบัติหน้าที่ ขับรถ และผู้ขับรถจะต้องไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด คือ ขับรถต่อเนื่องได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง และต้องพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง จึงจะขับต่อได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง ในรอบ 1 วัน

รวมทั้งต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับติดชื่อตัว ชื่อสกุล, เลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และหมายเลขทะเบียนรถ ติดไว้ให้เห็นชัดเจนภายในบริเวณตัวรถ นอกจากนี้ ต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดต่อกรณีฉุกเฉินด้วย หากผู้ประกอบการขนส่งฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว จะมีความผิดโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท

อย่างไรก็ตาม แนะนำประชาชนให้เลือกใช้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีคุณภาพ โดยต้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด มีระบบการตรวจสอบรถที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมหรือไม่ และขอตรวจสอบสภาพรถก่อนทำสัญญาว่าจ้าง รวมถึงตรวจสอบพนักงานขับรถว่าได้รับใบอนุญาตถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกหรือ ไม่ ใบอนุญาตขาดอายุหรือไม่ และมีความชำนาญเส้นทางที่ใช้บริการเพียงใด พร้อมกับให้พนักงานขับรถได้ศึกษาสภาพเส้นทาง จุดเสี่ยง จุดอันตราย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ควรเลือกเดินทางในช่วงเวลากลางวัน หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาลซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งนี้ หากประชาชน พบ รถโดยสารที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย แจ้งที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐออนไลน์
  • 1 มีนาคม 2557, 19:55 น.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: