จำนำข้าวประชานิยมล้มเหลว

Published ธันวาคม 30, 2013 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/392618

  • 30 ธันวาคม 2556, 06:00 น.

EyWwB5WU57MYnKOvkDaN9VHt5anyDR1WKeFEuyKxGE9HwwJVTxHRzy

บ่อเกิดทุจริต-เหลื่อมล้ำ-หนี้เพิ่ม-คนรังเกียจ

อธิการบดี ม.หอการค้าไทย ชี้จำนำข้าว เป็นนโยบายประชานิยมที่ล้มเหลวสุดของรัฐบาลเพื่อไทย เหตุใช้เงินหลายแสนล้านบาทแบบไม่คุ้มค่าเงิน ขาดทุนมหาศาล เกิดคอร์รัปชัน จี้ยกเลิกโครงการ ส่วนรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ไม่ควรทำ เพราะได้ผลแค่ระยะสั้น ยันชาวบ้านเริ่มรังเกียจประชานิยมกันแล้ว

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงนโยบายประชานิยมว่า หากพิจารณาจากคำจำกัดความ นโยบายประชานิยม เป็นนโยบายที่ดี เพราะออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของประชาชน ตั้งแต่คนระดับรากหญ้าไปจนถึงคนชั้นกลางในประเทศ ซึ่งพรรคการเมืองที่ใช้นโยบายนี้ก็หวังเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียง และเข้ามาเป็นรัฐบาล แต่การได้ประโยชน์ของประชาชน กลับทำให้ต้นทุนของประเทศชาติต้องเสียไป ดังนั้น พรรคการเมืองที่ใช้นโยบายประชานิยม จำเป็นต้องพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และความคุ้มค่าของเม็ดเงินที่ลงไปด้วย

สำหรับนโยบายประชานิยมของรัฐบาลชุดนี้ที่แย่ที่สุดคือ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ที่รัฐบาลใช้เงินหลายแสนล้านบาทในการช่วยเหลือชาวนา และยังมีผลขาดทุนมหาศาล เป็นโครงการที่ทำให้ประเทศเสียหายมาก เป็นภาระการคลัง มีช่องทางให้เกิดการทุจริต ทำให้ชาวนาเสพติดการช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยไม่คิดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

EyWwB5WU57MYnKOvkDaN9VHt5anyDR1WKeFEuyKxGE9HwwJVTxHRzy

“โครงการรับจำนำข้าว ถือเป็นนโยบายฆ่าตัวเอง และเป็นนโยบายที่ล้มเหลวที่สุดของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย เพราะนอกจากใช้เงินหลายแสนล้านบาทแล้ว รัฐบาลยังมีผลขาดทุนอีกหลายแสนล้านบาท ทำให้กลไกการตลาดเสียหาย ตลาดค้าข้าวของไทยเสียหาย ถือเป็นบทเรียนสำคัญของรัฐบาลนี้ ถ้ายังคิดจะทำโครงการรับจำนำข้าวอีก”

นอกจากนี้ ยังทำให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลายแห่งเป็นห่วงว่า โครงการรับจำนำข้าว จะทำให้ไทยเสียวินัยการเงินการคลัง และไม่ไว้ใจว่าไทยจะรักษากรอบวินัยการเงินการคลังได้มากน้อยเพียงใด เพราะรัฐบาลจะต้องกู้เงินมาใช้ในโครงการ ซึ่งหากหนี้สาธารณะหลุดกรอบ 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) จะเป็นอันตรายอย่างมาก รัฐบาลอย่าอ้างว่า หนี้สาธารณะปัจจุบันอยู่ที่ 40% เท่านั้น เพราะต้องเอาหนี้ทั้งในระบบ และนอกระบบมารวมด้วย เพื่อความยุติธรรม

อย่างไรก็ตาม ทุกรัฐบาลควรเลิกโครงการรับจำนำข้าว เพราะไม่เป็นประโยชน์กับวงการข้าวไทยในระยะยาว และควรดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่ยกเลิกทันที เหมือนการหักดิบ เพราะอาจทำให้ชาวนาช็อกได้ และหากต้องการช่วยเหลือจริง รัฐบาลควรจ่ายเงินตรงให้ชาวนา เช่น การช่วยเหลือด้านรายได้ (income subsidy) หรือการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตจะดีกว่า นอกจากนี้ ยังต้องช่วยเหลือในการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย

EyWwB5WU57MYnKOvkDaN9VHt5anyDR1WKeFEuyKxGE9HwwJVTxHRzy

“หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำโครงการหนึ่งไร่ หนึ่งแสน โดยเอาชาวนามาอยู่ในพื้นที่ 1 ไร่เพื่อปลูกข้าว ปลูกผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ผลของโครงการพิสูจน์ให้เห็นว่า ชาวนาที่ร่วมโครงการ มีรายได้จากพื้นที่ 1 ไร่ ได้ถึง 100,000 บาท หรือบางรายได้มากกว่านั้น ทำไมรัฐบาลไม่ทำโครงการแบบนี้ หรือแทนที่จะเอาเงินไปใช้จำนำข้าว ก็เอามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่วยทำตลาด จับคู่กับนักธุรกิจ ทำแบรนด์สินค้า เพิ่มมูลค่าสินค้าจะดีกว่า เพราะถ้าจำนำข้าวไปเรื่อยๆ ก็ต้องทำไปตลอด เพราะชาวนาเสพติดแล้ว และรอคอยการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียว”

ส่วนนโยบายประชานิยมที่ไม่ควรทำเลย เช่น โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบ้านหลังแรก เพราะเป็นการเพิ่มดีมานด์ไซด์ หรือกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเพียงอย่างเดียว เมื่อประชาชนหมดแรง จะทำให้มีปัญหาได้ อย่างเช่นขณะนี้ ที่ประชาชนเอาเงินไปผ่อนบ้านหลังแรก ผ่อนรถยนต์คันแรก จนแทบไม่เหลือกำลังซื้อในประเทศแล้ว มิหนำซ้ำบางรายยังไม่มีความสามารถผ่อนชำระอีกแล้ว

นอกจากนี้ นโยบายประชานิยมที่ทำแล้วไม่รู้ว่าดีหรือไม่ เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (เอสเอ็มแอล) ที่ให้เงินแก่หมู่บ้าน และชุมชนเมือง พัฒนาศักยภาพของสตรี ช่วยให้มีสภาพคล่อง ซึ่งหากผู้ที่ได้รับเงินไปแล้ว นำไปลงทุนในหมู่บ้านให้เกิดการจ้างงาน และได้รับผลประโยชน์กลับคืนมา ถือว่าโครงการเหล่านี้ดี เพราะเป็นการเพิ่มซัพพลายไซด์หรือเพิ่มความสามารถในการผลิต แต่ถ้าผู้ที่ได้รับแล้วเอาเงินไปแบ่งกัน โดยไม่ไปลงทุนให้เกิดผลประโยชน์งอกเงยก็ถือว่าล้มเหลว

EyWwB5WU57MYnKOvkDaN9VHt5anyDR1WKeFEuyKxGE9HwwJVTxHRzy

สำหรับนโยบายประชานิยมอื่นๆ ที่ค่อนข้างได้ผล เช่น การแจกแท็บเล็ตในเด็กนักเรียนชั้นประถม การให้เรียนฟรี เพราะเป็นการช่วยเพิ่มด้านซัพพลายไซด์ให้ประเทศ เป็นการเพิ่มทักษะ และพัฒนาคน เพิ่มความรู้ เพื่อให้ศักยภาพในการทำงาน การพักหนี้เกษตรกร เพื่อทำให้เกษตรกรมีเงินเหลือไปลงทุนเพิ่มมากขึ้น หรืออย่างการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ คนจบปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาท การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ที่แม้จะเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อ แต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ระยะยาว เพราะเงินเดือนขึ้นแล้วไม่มีลง ซึ่งต่างจากการแจกฟรีเพื่อให้เกิดการบริโภคทันที

นางเสาวณีย์ กล่าวต่อว่า การกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งนั้น หากพรรคการเมืองจะใช้นโยบายประชานิยม ก็ไม่ควรมีนโยบายที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากแล้วไม่คุ้มค่าการลงทุน เพราะจะเกิดความเสียหายต่อประเทศ อย่างโครงการรับจำนำข้าว แต่ควรใช้นโยบายที่เพิ่มซัพพลายไซด์ในประเทศ เพราะจะทำให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนมาก และเป็นประโยชน์กับประเทศในระยะยาวมากกว่าประชานิยมที่เป็นแบบแจกฟรี หรือการกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้น เมื่อหมดโครงการ ก็จะไม่เกิดการบริโภคอีก

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทุกพรรคการเมืองใช้นโยบายประชานิยมกันหมด แม้ไม่อยากใช้ แต่เลี่ยงไม่ได้ เพราะอยากให้ประชาชนเลือก แม้นโยบายประชานิยมจะมีประโยชน์กับประชาชนอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้ประโยชน์กับทุกคน ทำให้สังคมแตกแยก เกิดความเหลื่อมล้ำ และถ้าใช้นโยบายไปนานๆจะทำให้คนเริ่มรังเกียจประชานิยม ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ โครงการรับจำนำข้าว ที่คนส่วนใหญ่เห็นถึงผลเสียที่ตามมา แต่เกษตรกรที่ได้ประโยชน์ยังเห็นว่าดีอยู่

EyWwB5WU57MYnKOvkDaN9VHt5anyDR1WKeFEuyKxGE9HwwJVTxHRzy

สำหรับประชานิยมที่ควรทำ เช่น ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในสังคม หรือครอบครัวที่มีปัญหา เช่น มีลูกมากเลี้ยงไม่ไหว ครอบครัวคนพิการ อาจจะสนับสนุนด้านรายได้โดยตรง ซึ่งไม่น่าจะใช้เงินจำนวนมากเหมือนช่วยชาวนา อย่างการลงทะเบียนคนจนแล้วให้เงินโดยตรง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทุกพรรคการเมืองคงยังไม่พูดถึงประชานิยม แต่น่าจะชูนโยบายการปฏิรูปประเทศมากกว่า เพราะเป็นเรื่องระยะสั้นมากๆ.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: