โชว์ความสำเร็จหลักสูตร SIBA

Published ธันวาคม 19, 2013 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/eco/market/379982

  • 2 พฤศจิกายน 2556, 05:00 น.

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

ในเวลานี้องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่ว่าจะขนาดใหญ่ระดับมหภาค ไมโคร แม็คโคร จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่ต้องการให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงทั่วโลก

แน่นอนหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารงานของผู้นำองค์กร ที่ต้องมีคุณภาพ บวกกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ส่งผลให้วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จับมือกับ Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) สถาบันการศึกษาเรื่องธุรกิจชื่อดังจากประเทศสหรัฐอเมริกา คิดค้นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) เพื่อสร้างผู้นำองค์กรที่มีคุณภาพ ขึ้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริหารทุกภาคส่วนในองค์กรต่างๆ

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

ซึ่งในปี 2557 ที่จะถึงนี้ จะมีการเปิดหลักสูตร SIBA รุ่นที่ 3 จึงได้เพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของเนื้อหาการเรียนการสอน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั่วโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะในภาคเอเชีย

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีต รมว.คลังและอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษาหลักสูตร SIBA กล่าวว่า หลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องนวัตกรรมและกลยุทธ์ ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมขององค์กรต่างๆ ซึ่งบางครั้งจะมีการเกิดโอกาสใหม่ๆ หรืออาจจะกลายเป็นอุปสรรค หรือภัยคุกคามต่อองค์กรได้ ฉะนั้นมีความจำเป็นที่องค์กรต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อเป็นกรอบกำหนดขอบเขตและทิศทางขององค์กร

ขณะเดียวกันต้องสามารถนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งการวางกลยุทธ์ที่ดีต้องมีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่งานวิจัยพัฒนา แต่รวมไปถึงการสร้างสิ่งใหม่ๆ การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยการปลูกฝังนวัตกรรมต้องเกิดจากผู้นำเชื่อเรื่องนี้ก่อน โดยจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศและกระตุ้นความคิดของคนในองค์กร พยายามทำให้เป็น Core Value สร้างความเชื่อมั่นให้คนในองค์กรกล้าคิด กล้าเสนอสิ่งใหม่ๆ และต้องสร้างกระบวนการทำงานให้รองรับและตอบสนอง ไม่ปิดกั้นความคิดของคนในองค์กร นี่คือหัวใจของหลักสูตรนี้

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

“ขณะนี้องค์กรต่างๆอยู่ในภาวะที่มีการแข่งขันกันมาก มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความคิดใหม่ๆ เยอะ มีความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆ ทั้งคนในองค์กร คนที่ใช้บริการ ต้องการเห็นองค์กรมีความโดดเด่นเพราะ ฉะนั้น ถ้าสามารถเอาทั้งนวัตกรรมกับกลยุทธ์มาอยู่ ร่วมกันก็จะทำให้องค์มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน แต่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกให้คนในองค์กรมีความรับ ผิดชอบต่อสังคมด้วย”

ด้านนายอรรณพ ตันละมัย  คณบดี วิทยาลัยการ จัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล กล่าวว่า หลังจากที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ ถือว่าประสบ-ความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งภาครัฐและเอกชนสนใจเข้ามาเรียน ซึ่งเป็นเพราะเนื้อหาการสอนที่เข้มข้น และการดึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ ที่ไม่สามารถพบได้ง่ายๆ มาเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์จริงแบบใกล้ชิด ขณะเดียวกันในฝั่งของทีมงานอาจารย์ใน MIT ก็ล้วนเป็นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมจริงๆ ซึ่งนอกจากจะมาสอนกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นจริงในภาคธุรกิจระดับโลกให้ฟังแล้ว ยังเสมือนเป็นที่ปรึกษาให้ผู้เข้าเรียนแบบเจาะลึกเป็นรายบุคคลด้วย

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร SIBA กล่าวว่า หลักสูตรผู้บริหาร Executive training program มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยมีอยู่หลายหลักสูตร แต่ที่เป็น Executive training program เจาะเรื่องของ Strategy & Innovation และมีการ customized เจาะเป็นรายตัว ที่นี่ถือเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย โดยเนื้อหาหลักสูตรไม่ได้เน้นแค่วิชาการ แต่เน้นเรื่องการเรียนที่สามารถปฏิบัติและนำไปแข่งขันต่อยอดในสนามธุรกิจได้จริงๆ ขณะเดียวกันยังเน้นการสร้างวัฒนธรรม เพราะผู้บริหารถือเป็นผู้ที่ทำให้องค์กรมีนวัตกรรมได้

ดังนั้น จึงต้องเริ่มจากผู้นำองค์กรในทุกระดับชั้น ต้องมีความสนใจส่วนตัว มีความอยากที่จะผลักดันให้เกิดอะไรใหม่ๆ ให้มาแชร์ประสบการณ์กันและสามารถต่อยอดไปได้อีก นับเป็นการเติมเต็มให้ผู้บริหารองค์กรยุคใหม่ที่จะจุดประกายความเฉียบคมเพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย!

วานิชหนุ่ม
wanich@thairath.co.th

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย วานิชหนุ่ม
  • 2 พฤศจิกายน 2556, 05:00 น.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: