การตอบสนองทางสรีรวิทยาของมันฝรั่งทนร้อนและไม่ทนร้อน

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002055&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Ewing, E.E.; มาณี วิวัฒน์วงศ์วนา
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองทางสรีรวิทยาของมันฝรั่งทนร้อนและไม่ทนร้อน
Article title: Physiological response of heat tolerant and heat sensitive potatoes (Solanum species)
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 69-69(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOLANUM TUBEROSUM, VARIETIES, HEAT TOLERANCE, SPECIES, OXYGEN, CARBON DIOXIDE, PHOTOSYNTHESIS, RESPIRATION RATE, PLANT WATER RELATIONS
ดรรชนี-ไทย: มันฝรั่ง, พันธุ์ทนร้อน, พันธุ์ไม่ทนร้อน, ชนิด, ออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์, อัตราการใช้, การสังเคราะห์แสง, อุณหภูมิ, อัตราการหายใจ, การหมุนเวียนของน้ำในใบ
หมายเลข: 002055 KC1801071
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: