‘รพ.มนารมย์’ร่วมกับ‘ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง’ร่วมคืนคนดีสู่สังคมไทย

Published กรกฎาคม 12, 2013 by SoClaimon

http://www.naewna.com/lady/58988

วันอังคาร ที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

ศ.พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์

ปัจจุบันในสังคมไทยพบว่ามีอัตราการทำผิดกฎหมายของเด็กและวัยรุ่นเพิ่มขึ้นสูงมาก โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดในปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงวิธีการพิจารณาคดีโดยมุ่งเน้นการหาปัจจัยที่ทำให้เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ตัวเด็ก โดยการบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าการใช้วิธีการลงโทษ

ดังนั้น โอกาสครบรอบ 7 ปี โรงพยาบาลมนารมย์ซึ่งให้บริการ เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต จึงได้ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม “เสริมสร้างพลังใจเพื่อสังคม” ขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้และการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพทางใจของเด็ก เยาวชน และครอบครัว การแก้ปัญหาวัยรุ่น ภาวะสมองติดยา และทักษะการจัดกิจกรรมเชิงจิตวิทยา ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเด็กที่เข้ารับการพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้แก่ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และนักจิตวิทยา เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์ในการดูแลบำบัดช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดไม่ให้กระทำความผิดซ้ำและกลับมาเป็นคนดีของสังคมได้อีกครั้ง

นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย

นายแพทย์ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์ เปิดเผยว่า การกระทำความผิดในเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ เพราะหากกระทำผิดตั้งแต่อายุยังน้อย ปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมในอนาคต ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ “ปัญหาความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ” และ “การเจ็บป่วยทางสมอง” ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดในเด็ก รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ “ปัจจัยด้านจิตสังคม” ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ “ยาเสพติด” ความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาเยียวยาไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ และสามารถช่วยให้เยาวชนกลับไปเป็นคนดีของสังคมได้

ทางด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดเผยว่า ปัญหาส่วนหนึ่งของเด็กที่กระทำความผิดเกิดขึ้นมาจากสาเหตุความผิดปกติด้านจิตเวช ดังนั้นการที่ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และนักจิตวิทยา สามารถมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องในเชิงจิตเวชจึงมีความสำคัญ แม้จะไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาเองทั้งหมดแต่ก็เป็นผู้คัดกรองเบื้องต้นเพื่อส่งเข้ารับการบำบัดต่อไป

“ศาลเยาวชนฯ และโรงพยาบาลมนารมย์จะร่วมมือกันในด้านองค์ความรู้เพื่อเข้าไปสนับสนุนระบบการให้คำปรึกษาที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพราะในปัจจุบันเรามีนักจิตวิทยาประจำศาลทั่วประเทศเพียง 50 คนเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถรับมือกับคดีเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นได้ การร่วมกันทำงานในครั้งนี้จะช่วยให้สามารถคัดกรองเด็กได้ดีขึ้น ระบุสาเหตุของการกระทำความผิดได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การแก้ไขอย่างถูกวิธี เพราะการเข้าไปแก้ไขที่ต้นเหตุ ด้วยการให้เด็กได้รับการบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม จะทำให้อัตราการกระทำผิดซ้ำลดลงและเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกว่าการลงโทษ นั่นเอง”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: