เพิ่มประสิทธิภาพผลิตพริกไทย-มะพร้าว “กองทุนเอฟทีเอ”ไฟเขียว60ล้าน

Published มิถุนายน 22, 2013 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/56381

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556, 06.00 น.

tags : พริกไทยมะพร้าวเอฟทีเอ

เพิ่มประสิทธิภาพผลิตพริกไทย-มะพร้าว

“กองทุนเอฟทีเอ”ไฟเขียว60ล้าน

รับมือผลกระทบเปิดการค้าเสรี

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการที่ปริมาณผลผลิตของพริกไทยและมะพร้าวของไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าผลผลิตยังไม่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งต้นทุนการผลิตยังนับว่าสูงกว่าประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ในอาเซียน คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หรือ กองทุน FTA จึงได้เห็นชอบในหลักการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ แก่งหางแมว ท่าใหม่ นายายอาม และเขาคิฌชกูฏ จ.จันทบุรี และได้เห็นชอบในหลักการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA ของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับแก้ปัญหาผลผลิตมะพร้าวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสวนเก่าที่ต้นมะพร้าวมีอายุมากกว่า 40 ปี และยังประสบปัญหาแมลงดำหนามและแมลงหนอนหัวดำระบาด โดยจะดำเนินการใน 4 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก มีการประเมินว่าผลผลิตพริกไทยและมะพร้าว เป็นพืชที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า กองทุน FTA จึงได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 60 ล้านบาท เพื่อนำร่องดำเนินการใน 2 โครงการดังกล่าว และเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณาปรับปรุงโครงการ และนำกลับมาเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการประชุมครั้งต่อไป และหากโครงการทั้ง 2 ประสบผลสำเร็จ ก็จะใช้งบปกติขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจการปลูกมะพร้าวและพริกไทยต่อไป

สำหรับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ามะพร้าวและพริกไทย รวมทั้งสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ที่มีความประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ สามารถจัดทำเป็นโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้านั้นๆ เสนอผ่านหน่วยงานราชการระดับกรม เพื่อส่งต่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปได้ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยในการจัดทำโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดจาก เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2561 4727 หรือโทรสาร 0 2561 4726 และที่ www2.oae.go.th/FTA

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: