ระยะปลูกข้าวโพดหวานที่เหมาะสมกับสภาพแหล่งปลูกจังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง

Published กุมภาพันธ์ 17, 2013 by SoClaimon
doa Home

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

Home |  Show All |  Simple Search |  Advanced Search

1–1 of 1 record found matching your query (RSS): Login

Select All    Deselect All << 1 >> print
Record Links
Author จิระ สุวรรณประเสริฐ pdf
Title ระยะปลูกข้าวโพดหวานที่เหมาะสมกับสภาพแหล่งปลูกจังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง Type Journal Article
Year (down) 2550 Publication การทดลองสิ้นสุด Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Corporate Author ศุกร์ เก็บไว้, ฉันทนา คงนคร, ฉลอง เกิดศรี, สำราญ สะรุโณ, อำนวย ไชยสุวรรณ์, เครือวัลย์ บุญเงิน, พั Thesis
Address ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8, ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตตรัง, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร
Keywords การพัฒนาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด
Abstract ทำการทดสอบเปรียบเทียบการปลูกข้าวโพดหวานด้วยะระยะปลูกต่างกัน 3 ระยะ คือ 75×25 ซม. 1 ต้น/หลุม 75×20 ซม. 1 ต้น/หลุม และ 75×35 ซม. 2 ต้น/หลุม เพื่อให้ได้จำนวนประชากรต้นข้าวโพดหวานต่อพื้นที่แตกต่างกัน โดยใช้พันธุ์ชูการ์ 75 เป็นตัวแทนของพันธุ์ที่มีต้นและฝักขนาดใหญ่ และใช้พันธุ์เลดี้สวีทเป็นตัวแทนของพันธุ์ที่มีต้นและฝักขนาดเล็ก ปลูกเปรียบเทียบใน 3 สถานที่ ระหว่างปี 2549 ถึง 2550 พบว่าพันธุ์ชูการ์ 75 ที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงจะให้ผลผลิตได้สูงสุดเมื่อใช้ระยะปลูก 75×25 ซม. 1 ต้น/หลุม การปลูกด้วยระยะ 75×20 ซม. 1 ต้น/หลุม จะให้ผลผลิตได้สูงกว่าระยะปลูกอื่น ๆ เมื่อเป็นการปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางและค่อนข้างต่ำ ส่วนในพันธุ์เลดี้สวีทพบว่าการปลูกด้วยระยะ 75×25 ซม. 1 ต้น/หลุม และ 75×20 ซม. 1 ต้น/หลุม ให้ผลผลิตน้ำหนักฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกัน แต่การใช้ระยะ 75×20 ซม. 1 ต้น/หลุม จะให้ค่าจำนวนฝักมาตรฐานต่อไร่ที่สูงขึ้น และสามารถใช้ระยะปลูก 75×35 ซม. 2 ต้น/หลุม ได้ในพื้นที่ซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง
Publisher ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา Place of Publication กรมวิชาการเกษตร Editor
Language ไทย Summary Language ไทย Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes Approved yes
Call Number doa @ user @ Serial 228
Permanent link to this record

Select All    Deselect All << 1 >> print
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: