ปลูกพืชสมุนไพร..วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตสูตรยาโบราณ..ใช้ได้ท้ังพืชและสัตว์

Published มกราคม 3, 2013 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/eco/capable/306318

16 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.
Pic_306318

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้รวบรวมหนังสือ…สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด โดย เภสัชกรหญิงสุนทรี สิงหบุตรา เป็นหัวหน้าทีม…นำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ประโยชน์ใน…โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มนี้…ได้แจกจ่ายออกไป กลายเป็นตำราให้ชาวบ้านนำไปใช้เพื่อการเรียนรู้แล้วลงมือทำได้ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะในภาคกสิกรรม ปศุสัตว์  และประมง…ก็มีการนำมาทดลองใช้อย่างกว้างขวาง ตามปรัชญาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง…

…นางฐิติกาญจน์ ศิริชัย อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100 หมู่ 5 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม หนึ่งในผู้เรียนรู้และได้ศึกษาสรรพคุณสมุนไพรจากตำราเล่มนี้ บอกว่า…ครอบครัวประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงหมู และเลี้ยงกุ้งในกระชัง แต่มักเกิด ปัญหาเกี่ยวกับโรคพืช-แมลง ซึ่งก็ต้อง ใช้ปุ๋ยเคมี และ ยาฆ่าแมลงจำนวนมาก ทำให้ เกิดปัญหาด้านสุขภาพผู้ใช้ รวมทั้งยัง เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค…

ฐิติกาญจน์  ศิริชัยฐิติกาญจน์ ศิริชัย

ต่อมาได้ ศึกษาสมุนไพรไทยอย่างจริงจัง…เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยรวบรวม สูตรสมุนไพรใช้กับพืชมีอยู่มากกว่า 40 ชนิด เช่น ว่านกลีบแรด, ข่าโคม, พญาท้าวเอว, ไส้ไก่, พันงูเขียว, รากปีบ,แตนตอกแตก, เขแดง, หนอนตายอยาก, หนามแท้ง ฯลฯ…ส่วนสมุนไพรที่ใช้กับสัตว์มีอยู่ประมาณ 50 ชนิด ก็เป็นจำพวก เป้าเล็ก, รากผักโขม, เปลือก-ส้มเปรี้ยว, ขันทองพยาบาท, แก่นตะโกนา, ไมยราบ, เหงือกปลาหมอ ฯลฯ ปัจจุบันสมุนไพรหลายตัวหายาก แต่พยายามรวบรวมจากหลายพื้นที่ เช่น อ.แปดริ้ว อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี   อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราช-สีมา ก่อนนำมาเพาะปลูกไว้ใช้  ส่วนที่ไม่เพียงพอก็ซื้อมาจากชาวบ้านที่ไปเก็บมาจากป่ามาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป…นางฐิติกาญจน์  บอกและว่าเมื่อรวบรวมสมุนไพรได้เพียงพอต่ออัตราส่วนที่ต้องการแล้ว

…ขั้นตอนการทำ…นำสมุนไพรไปตากจนแห้งสนิท ก่อนจะหั่นผสมให้เข้ากันตามอัตราส่วน แล้วจึงนำไปหมักกับน้ำ EM ของกรมพัฒนาที่ดิน และน้ำมูลไส้เดือน ที่ผลิตโดย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงในถังขนาด 200 ลิตร และควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนไม่ให้ร้อนจนจุลินทรีย์ตายลง ระยะเวลาการหมักประมาณ 2-3 เดือน จึงนำไปใช้…

การหมักสูตรสมุนไพรการหมักสูตรสมุนไพร

วิธีการใช้กับ พืชสวนหรือพืชไร่ ใน อัตราส่วน 1 ลิตร ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร แล้วฉีดพ่นให้ทั่วแปลง 1 ครั้ง ระยะเวลาห่างกันประมาณ 10 วัน หรือเดือนละ 3 ครั้ง ผลที่ได้พบว่าทำให้พืชเจริญเติบโต และโรคแมลงลดน้อยลง ส่วนวิธีการใช้กับสัตว์น้ำหรือสัตว์ ให้ใช้น้ำสมุนไพรในอัตราส่วน 1 ลิตรผสมน้ำ 2 ลิตร แล้วคลุกอาหารผสมให้ทั่ว ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ก่อนนำไปใช้…ผลปรากฏว่า กุ้ง  และ ปลาที่เลี้ยงไว้แข็งแรง  ไม่เป็นโรค
ตายยกบ่อเหมือนในอดีตที่ผ่านมา…

หากสูตรที่ ผสมมีปัญหาในพืช หรือ สัตว์ชนิดใดก็นำมาวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดตัวยาสมุนไพรเป็นแต่สูตรแต่ละชนิด แต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควร ที่สำคัญไม่เป็น อันตรายต่อผู้บริโภค…ใครสนใจไปเรียนรู้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกริ๊งกร๊างหา ฐิติกาญจน์ ที่ 08-0659-9716 เวลากลางวันสะดวกที่สุด.
ไชยรัตน์ ส้มฉุน

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไชยรัตน์ ส้มฉุน
  • 16 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: