ใช้เทคโนโลยี….นับไข่ไหม

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/308874

27 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.

กรมหม่อนไหม…ดำเนินการ พัฒนาระบบการจัดการสินค้าหม่อนไหมให้ก้าวทันต่อยุค และบูรณาการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือจากเกษตรกรผู้ผลิตสู่การแปรรูปเป็นสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค

บนนวัตกรรมการผลิต…กรมหม่อนไหมได้ผลิตไข่ไหมพันธุ์ดีส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเลี้ยง แต่ก็มัก มีปัญหากับการบริหารจัดการ เนื่องจากไข่ไหมมีขนาดเล็กมากจึงมีข้อผิดพลาดค่อนข้างสูง

แม้ในปัจจุบันจะมีการนับไข่ไหมด้วยวิธีประเมินจากการชั่งน้ำหนัก แล้วคูณกับค่าประมาณจำนวนไข่ไหมเฉลี่ยต่อกรัม ตามหลักวิชาการก็มีสิทธิจะผิดพลาด อีกทั้งไม่สามารถจำแนกไข่ดีและไข่เสียออกจากกันได้

และ…หากไม่ครบจำนวนหรือมากเกินกว่าที่กำหนด ส่งผลให้จำนวนหนอนไหมที่ฟักตัวออกมาไม่แน่นอน การดูแลเลี้ยงดูก็ยากขึ้นเพราะความไม่ชัดเจนในปริมาณ จึงไม่สามารถกำหนดปริมาณอาหารที่จะนำมาเลี้ยง และกำหนดผลผลิตที่จะมาแปรรูปเป็นสินค้าออกมาได้

คุณประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม จึงจับมือกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) แก้ปัญหาแบบบูรณาการพัฒนาระบบด้วยการ นำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) มาช่วยในการนับไข่ไหม ด้วยวิธีการสแกนแผ่นไข่ไหมด้วยเครื่องสแกนเนอร์ แล้วใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลเชิงภาพ เพื่อนับไข่ไหมทั้งหมด

พร้อมทั้ง…จำแนกไข่โดยใช้โปรแกรมดังกล่าวหาขอบเขตและตำแหน่งของไข่ไหมทั้งหมด สามารถแยกแยะไข่ไหมที่ดีและเสียและนับจำนวนไข่ไหมทั้ง 2 ประเภทได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ…มีผลให้การบริหารจัดการไข่ไหมสู่เกษตรกรมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

ความสำเร็จที่เกิด…เป็นหนึ่งในโครงการ อัจฉริยะไหมไทย (Smart Thai Silk) อันเป็นองค์ประกอบทำให้ผู้บริหารสามารถสั่งการในการปฏิบัติการ ต่อการจัดการระบบหม่อนไหม ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด ทันต่อสถานการณ์ ยิ่งยวดและรวดเร็ว

ปีนี้ (2555) จึงนำระบบ เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) ไปติดตั้งใน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศมม.) เป็นการนำร่องแล้ว 5 ศูนย์ คือ ที่ ศมม.สระบุรี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด น่าน และชุมพร

ปีต่อไป (2556)…จะขยายให้ครบอีก 16 ศูนย์ ได้แก่ ศมม.เชียงใหม่ ตาก แพร่ เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี และนราธิวาส

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศหม่อนไหมและประชาสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม เลขที่ 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2558-7924-26 ต่อ 104 โทรสาร 0-2558-7939 และ http://www.qsds.go.thเวลาราชการ.

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: