เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/298667

16 ตุลาคม 2555, 05:00 น.

เมื่อวันวาน…ผมได้ยกตัวอย่างสหกรณ์ชิโนรุเกะ แห่งเมืองอุสึโนมิยะ อันเป็น สหกรณ์การเกษตรซึ่งสร้างความเข้มแข็งทั้งระบบทำให้ สมาชิกมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง

…สหกรณ์ในบ้านเราก็มีความตระหนักต่อความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน ไม่แพ้กัน โดยแนวนโยบายและเส้นทางปฏิบัติอาจผิดแผกกันไป แต่ก็ อยู่ในความมุ่งหมายเดียวกันเมื่อบรรลุถึงฝั่ง…ส่วนจะช้าหรือเร็วนั่นก็แล้วแต่

คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า…ทิศทางการดำเนินการบนพื้นฐานขบวนการสหกรณ์ต่อจากนี้ไปจะเน้นการพึ่งพาซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้น โดยขับเคลื่อนเชื่อมโยงขบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และคนที่อยู่ในระบบสหกรณ์ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนและประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบนโยบาย…เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง

เท่าที่ผ่านมา….การส่งเสริมในการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ มีหลายสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จสามารถเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์กันได้อย่างเข้มแข็งในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในสินค้าประเภท ข้าวสาร

จึงเป็นแบบอย่างให้เกิดเครือข่ายภายใต้การดำเนินงานที่เข้มข้นมากขึ้น ในปีนี้ส่งผลและสร้างศักยภาพให้อีกหลายสหกรณ์ เพิ่มชนิดสินค้าให้มากขึ้น โดยใช้ระบบการขนส่งระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตถึงสหกรณ์ผู้ซื้อแบบไม่ผ่านระบบคนกลางนอกระบบสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นไปตาม วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเป็นสหกรณ์…

ท้ายสุด…เมื่อการสร้างเครือข่ายช่วยเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ ซึ่งจะครอบคลุมสหกรณ์ทุกประเภท สิ่งที่เห็นตามมาก็คือความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ทั้งระบบ นั่นก็จะเป็นมิติในความก้าวหน้าที่ส่งผลดีในหลายๆด้าน อาทิ พัฒนาวิธีคิด วิธีทำ กระบวนการดำเนินการ และการเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงิน อื่นๆมากขึ้น…นอกเหนือจากสถาบันการเงินในระบบสหกรณ์

ทำให้เกิดความเข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…!!!

“…อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ภารกิจการส่งเสริมสหกรณ์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนางานสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆด้าน ปีงบประมาณ 2556 นี้ได้ก้าวย่างสู่ทศวรรษที่ 5 จึง กำหนดให้มีการพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์ เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งในอีกระดับหนึ่ง…

พร้อมกันนั้น…ก็จะ ส่งเสริมให้สหกรณ์ไทยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ รวมไปถึงส่งเสริมการทำธุรกิจสหกรณ์ในต่างประเทศ ให้ เกิดขึ้นเป็นลำดับต่อไป…” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้เป็น โต้โผใหญ่คาดหวังไว้ อย่างนั้น…!!!
ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: