เกษตรเร่งด่วน….มุ่งแก้ภัยแล้ง

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/303580

5 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.

พฤศจิกายน 2555…เป็น เดือนแรกที่ทีมรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเริ่มประเดิมงาน ซึ่งในชุดนี้มี 3 ท่าน แผนปฏิบัติและการกระจายงานจึงแตกต่างกับชุดที่แล้วซึ่งมีเพียงรัฐมนตรีว่าการกะช่วยว่าการเพียง 2 ท่าน

หลังสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์…ตามประเพณีปฏิบัติ ดร.น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการฯ เผยกับสื่อมวลชนว่า…ได้หารือและมอบหมายหน่วยงานให้รัฐมนตรีแต่ละท่านรับผิดชอบ ไปแล้วบางส่วน อย่างเช่น

คุณยุทธพงษ์ จรัสเสถียร (รมช.) ให้รับช่วงต่อจาก คุณณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ดูแล 4 กรม 3 รัฐวิสาหกิจ คือ พัฒนาที่ดิน วิชาการเกษตร ส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจบัญชีสหกรณ์ องค์การสะพานปลา องค์การส่วนยาง กับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง

ส่วน…คุณศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ซึ่งสลับสับเปลี่ยนกับคุณณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ให้ดูแล กรมประมง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ กรมหม่อนไหม…ส่วนที่ เหลือทั้งหมดรัฐมนตรีว่าการฯนำมากำกับดูแลรับผิดชอบเอง

สำหรับนโยบายเร่งด่วน…ในเบื้องต้นที่จะใส่เกียร์เดินหน้าคือ วางแผนการทำงานเรื่องปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งที่เกี่ยวกับต่างประเทศ คือ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ส่วนภายในจะเน้นในเรื่องมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม…โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”

เกษตรกรต้องอยู่ได้ มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต และ มีความมั่นคงในอาชีพ…โดยมีข้าราชการกระทรวงเกษตรฯเป็นคู่คิดและเป็นพี่เลี้ยง

ขณะเดียวกัน ปัญหาเร่งด่วนมีหลายประเด็น ที่เกษตรกรได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน ก็ สะสางก่อนหลังตามความสำคัญและความต้องการของเกษตรกร อย่างที่จับตามองในขณะนี้ก็คือ ราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะการ  จำนำข้าว ซึ่งทาง กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพใหญ่ อยู่แล้ว กระทรวงเกษตรฯ ร่วมประสานเพื่อให้ขับเคลื่อนไปด้วยดี

…ซึ่ง ค่อนข้างจะโชคดีที่กระทรวงเกษตรและพาณิชย์ขณะนี้มีความใกล้ชิดกัน ค่อนข้างมาก…

เนื่องจาก…มีการสลับตัวกันระหว่างรัฐมนตรีช่วยของทั้งสองกระทรวง ทำให้การประสานงานหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญๆ เพื่อดูแลราคาพืชผลทางการเกษตรร่วมกันเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะการกำหนดแนว ทางที่จะให้การตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงกันโดยเร็ว

กับ…ภัยแล้งที่เกิดขึ้นนั้น ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมแผนในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งแหล่งน้ำของชลประทาน สระน้ำในไร่นา และเครื่องส่งน้ำ รถบรรทุกน้ำในการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นตัวกลางในการตรวจสอบติดตามแต่ละพื้นที่ เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหา…พร้อมทั้งเดินหน้าปฏิบัติการฝนหลวงให้ครอบคลุม

ก็…ขอให้แผนปฏิบัติการทั้งหลายล่วงลุตามเป้าหมาย แล “ฉลุย” ตามคาบเวลา ที่กำหนด…!!

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: