เกษตรเคลื่อนที่…เฉลิมฯศรีรัศมิ์

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/313636

17 ธันวาคม 2555, 05:00 น.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2545…สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นครั้งแรก ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

โครงการนี้ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกร เป็นปฏิบัติการเชิงรุก ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ สหกรณ์ บัญชี และกฎหมาย อย่างบูรณาการ…โดย กรมส่งเสริมการเกษตร รับหน้าเสื่อเป็นแม่งาน

ตลอดระยะหนึ่งทศวรรษที่ผ่าน (2554 ถึง 2555) มีเกษตรกรมาใช้บริการทั้งหมด 1,287,069 ราย ผลจากการประเมินพบว่า 99% ของเกษตรกรที่มาใช้บริการ มีความพึงพอใจมากในการเอาใจใส่ให้บริการของเจ้าหน้าที่ และ 54% มีความพึงพอใจมากในการให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา และเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่

ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้สืบสานงานด้วยการจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ร่วมเฉลิมฉลอง ณ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น กับที่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 ธันวาคม

คุณพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บอกว่า…การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเน้นหนักการให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

“…โดยจัดวิทยากรให้คำแนะนำการปลูกพืชอายุสั้น  ใช้น้ำน้อยและการฝึกอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกร เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพในช่วงฤดูแล้ง เช่น การเพาะถั่วงอก การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเลี้ยงจิ้งหรีด การทำปุ๋ย/น้ำหมักชีวภาพ การผลิตสารชีวภัณฑ์ และการแปรรูปอาหาร…”

สำหรับการจัดนิทรรศการจะเน้นความรู้ทางการเกษตรผ่านบ้านเกษตรสมบูรณ์ ความรู้การดูแลครอบครัว การดูแลสุขภาพซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขจากสายใยรัก รวมถึงการจัดการแข่งขันพืชผลทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของจังหวัด และแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า ส้มตำลำซิ่ง ลีลาผัดหมี่โคราช และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง กายกรรม เชียร์ลีดเดอร์แชมป์เอเชีย ฯลฯ

คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมกิจกรรมงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ” ใน 2 จังหวัดไม่น้อยกว่า 70,000 คน…!!!

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: