อุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/302389

31 ตุลาคม 2555, 05:00 น.

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน…สร้างความ ตื่นตัวให้กับ 10 ประเทศสมาชิก ส่วนใคร ประเทศใด จะมีการ เตรียมรับมืออย่างไร มากน้อยแค่ไหน…นั้นก็แล้วแต่…!!

ประเทศไทย…มีหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญ ได้เตรียมความพร้อมไว้รอรับ อย่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดกิจกรรมโครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์ (KU Food Science Park) บ่มเพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันบนเวทีของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่า…KU Food Science Park เป็นกิจกรรมหนึ่งของ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อันเป็นหน่วยงานวิชาการด้านอาหารของมหาวิทยาลัย (มก.) ได้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม

…ซึ่งหน่วยงานนี้มีหน้าที่หลักในการผลิตบุคลากรและให้บริการวิชาการกับวงการอุตสาหกรรมด้านอาหารมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยมีความพร้อมในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือที่ทันสมัย และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ

KU Food Science Park นั้น ถือว่าเป็นกิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ให้นำ นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรมสู่ตลาด บูรณาการทรัพยากรด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยง อย่างเป็นระบบในการ ยกระดับขีดความสามารถเพื่อก้าวย่างเข้าสู่การเป็นชาติผู้นำของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เสริมว่า…มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวัตถุประสงค์ต่อการบริการสังคมในหลากหลายสาขา แต่ละสาขาก็ดำเนินการอย่างครบวงจร กับ อุทยานวิทยาศาสตร์อาหารนั้นเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โดย…ยกระดับศักยภาพให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาดยุคใหม่ ดั่งระบบ KU-GAP ที่รวบรวมเชื่อมโยง งานวิจัยโลจิสติกส์ของอาหารคาร์บอนฟุตปรินต์ การจัดการพืชและสัตว์ โรงงานต้นแบบ เครื่องจักรแปรรูปอาหาร…

…ศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ ศูนย์ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภค รวมทั้ง ศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ (ศูนย์นี้ถือว่าทันสมัยที่สุดในประเทศไทย)

ผู้ประกอบการต้องการใช้บริการจาก อุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ปรียชาติ จันทโชติ KU Food Science Park ห้อง 307 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-7990 เวลาราชการ.

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: