อุตฯไทยปีหน้ายังสดใส ก่อสร้าง-อสังหาฯเต็งหนึ่ง สิ่งทอแย่เจอพิษค่าแรง

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/316184

27 ธันวาคม 2555, 04:30 น.
BKQKpJhBMGGYXC7vASLDrbAl5DugmqsGPYnG9LsiMYlRyfP2l2sLz

นักเศรษฐศาสตร์ เผยแนวโน้มอุตสาหกรรมไทยปี 56 ยังขยายตัวได้ดี ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ชี้อุตฯ ก่อสร้างสดใสจากโปรเจกต์บริหารจัดการน้ำ อสังหาฯ เติบโตตามแนวรถไฟฟ้า ส่วนท่องเที่ยวโตตามกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชีย เช่นเดียวกับบริการทางการแพทย์ เตือนตลาดการเงินอาจฟองสบู่แตก ขณะที่สิ่งทอ เครื่องหนัง รับผลกระทบมากสุดจากปรับค่าแรง 300…

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2555 ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมโดยภาพรวมปี 2556 ว่า ยังคงขยายตัวได้ดีจากภาคส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับ 8-11 %  และอุปสงค์ภายในที่เติบโตเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะอยู่ที่ระดับ 5.5-6.5%

สำหรับอุตสาหกรรมที่น่าจะสดใส และมีการขยายตัวในระดับสูงในปี 2556 ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง แนวโน้มการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์คาดว่าจะยังขยายตัวได้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก คือ นโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทางด้านการบริหารจัดการน้ำ ขณะที่ตลาดส่งออกยังคงมีการขยายตัวดี อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ การขยายตัวของเมืองและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเกิดตามเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และชานเมือง และตามโครงข่ายคมนาคม รถไฟความเร็วสูงในต่างจังหวัด อุตสาหกรรมเหล็ก ยังขยายตัวดีจากภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น เหล็กทรงแบน เหล็กรีดเย็นรีดร้อน เหล็กเคลือบสังกะสี ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ แม้นนโยบายรถคันแรกจะหมดอายุแล้ว แต่ยังมีรถยนต์จำนวนมากยังรอส่งมอบช่วงไตรมาสแรกปีหน้า

ขณะที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชีย และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ความสะดวกในการท่องเที่ยวต่อเนื่องไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ส่งผลกระตุ้นให้การท่องเที่ยวเติบโตสูงขึ้นอีก อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ การเดินหน้าสู่การเป็น Medical Hub ทำให้มีการขยายตัวของกิจการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการเงิน การขยายตัวของสินเชื่อของระบบธนาคารเพิ่มขึ้นโดยรวมไม่ต่ำกว่า 12-14% ขณะที่กระแสเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดการเงินในเอเชียรวมทั้งไทย ทำให้ธุรกรรมและธุรกิจทางการเงินขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และทำให้ตลาดการเงินอาจจะเกิดภาวะฟองสบู่ขึ้นได้ โดยภาพรวมอุตสาหกรรมนี้ในปี 2556 จึงยังมีแรงกระตุ้นให้ขยายตัวได้ในระดับสูงต่อไป

ส่วนอุตสาหกรรมที่จะมีอัตราการเติบโตที่ลดลงจากปีที่แล้ว ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นผลจากการอิ่มตัวของอุปสงค์ภายในที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากนโยบายรถคันแรก จะทำให้ตลาดรถยนต์ภายในประเทศอาจจะหดตัวติดลบ 2-5% อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตจะถูกโอนมาผลิตเพื่อการส่งออก จึงทำให้ในภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงสามารถขยายตัวเป็นบวกได้ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ที่ระดับ 2,500,000 คัน อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ได้รับผลกระทบจากค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับตัวสูงขึ้น และมีประเทศคู่แข่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ทำให้อุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มทรงตัว

ทั้งนี้ จากการประเมินผลจากการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ภาคเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ รองเท้าและเครื่องหนัง จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากมีสัดส่วนการใช้แรงงานในระดับสูง และไม่สามารถส่งผ่านภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้มากนัก ขณะที่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจน้ำมันและปิโตรเคมี ยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับผลกระทบทางตรงระดับไม่สูงถึงปานกลาง แต่ธุรกิจอุตสาหกรรมบางส่วนที่มีห่วงโซ่อุปทานค่อนข้างสลับซับซ้อน ทำให้อาจมีผลกระทบทางอ้อมค่อนข้างมาก ดังนั้น การปรับเพิ่มค่าแรงแบบก้าวกระโดดในครั้งเดียว จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในบางพื้นที่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีฐานค่าแรงขั้นต่ำเดิมค่อนข้างต่ำ

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพ รวมทั้งปัญหาการเลิกจ้าง และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ยังไม่อยู่ในระดับที่ทำให้เกิดปัญหาวิกฤติ หากสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานขึ้นมาได้ ส่งผลกระทบทางลบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีน้อย นอกจากนี้ ยังเป็นช่วยทำให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น ผลกระทบต่อระดับราคาและอัตราเงินเฟ้อมีระดับหนึ่งแต่ไม่มากนัก จึงทำให้ค่าแรงที่แท้จริง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในรอบสามทศวรรษ มาตรการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำจะทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นบ้าง แต่จะไม่เพิ่มสูงนัก เนื่องจากยังมีภาวะตลาดแรงงานตึงตัวอยู่ในหลายอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมยังขยายตัวดี.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: