อนาคตไทย…บนเวทีอาหารโลก

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/315760

26 ธันวาคม 2555, 05:00 น.

ไทยคือครัวของโลก…ประโยคนี้ค่อนข้างจะเก๋ไก๋ และ เราทำได้!!

ด้วย…ไทยเรานั้นสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารได้กว่า 780,000 ล้านบาทต่อปี จึงไม่ยากนักที่ไทยเราจะขึ้นมายืน ณ จุดนี้ ยิ่งได้อ่านบทความของ รศ.ดร.ประเวศ ตุ้ยเต็มวงศ์ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยอาหาร จาก อินไซด์ มจธ. แล้ว การมองประเด็นมิได้เน้นอาหารเพียงอย่างเดียวจะทะลุทะลวงถึงนวัตกรรมสู่มิติอื่นๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน ความมั่นคง (อาหาร) ฯลฯ…ความเป็นไปได้นั้นมีเปอร์เซ็นต์สูง

อุตสาหกรรมอาหาร สังกัดสภาอุตสาหกรรม มีสมาชิกราวๆ 223 บริษัท แบ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก 80% และขนาดใหญ่ 20% ได้สร้างบทบาทสำคัญ ด้วยการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเกือบๆ 100% เข้าสู่การผลิต ซึ่งมีซัพพลายเชนที่ยาว ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคือแปรรูปและส่งออก โดยมีองค์ประกอบหลักๆ 3 ปัจจัย…คือ

ผลิตผลจากการเกษตรที่ป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมจะต้องเข้มแข็ง (ผลผลิตเพียงพอ คุณภาพดี ราคาเหมาะสม) ปัจจัยเชื่อมต่อคือสถานประกอบการ ผู้ประกอบการต้องมีความชำนาญพอสมควร และมีคุณภาพประสิทธิภาพในการผลิต

และ…ท้ายสุดคือ ทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมอาหารไปต่อยอดได้ ประเด็นสำคัญของปัจจัยนี้คือ การวิจัยและพัฒนา ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้จัดทำ Thailand Food Valley Webpage สร้างเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยด้านอาหารและการเกษตร

…พร้อมทั้งเช็กสต๊อกงานวิจัยของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะงานวิจัยที่ยังไม่ได้ถูกนำมาต่อยอดในอุตสาหกรรม จัดหมวดหมู่ไว้บนเว็บไซต์ให้ผู้ประกอบการมาช็อปปิ้ง

โดย…ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยอาหาร มีแนวคิดในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารไว้ถึง 6 ประเด็น คือ ศึกษาความเป็นไปได้พื้นที่ National Food Valley โดยขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบ ระบบสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์…

…รวมกลุ่มเชื่อมโยงที่ข้องเกี่ยวกับวัตถุดิบแปรรูป การค้าและบริการ พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุน ต่อยอดการนำผลวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ด้านอาหารไปผลิตสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับรองรับวงจรอุตสาหกรรม…

…ขับเคลื่อนโครงการให้เกิดการบูรณาการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างภาพลักษณ์ ของการเป็น National Food Valley เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ…สร้างและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร

เพื่อ…ยกระดับกระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และมี เป้าหมายให้เป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการให้เป็น Thailand Food Valley

…เป็นศูนย์อาหารเลี้ยงมวลสมาชิกมนุษยชาติ…บนโลกใบนี้ในอนาคตอันใกล้…!!
ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: