หนุนธุรกิจรวบรวมผลไม้

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/306990

19 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.

สหกรณ์…เป็นการร่วมกลุ่มดำเนินการธุรกิจในการแสวงหาผลกำไรหรือผลประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัด แต่วงจรปฏิบัติการของบ้านเรานั้น สหกรณ์บางแห่งไม่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมายได้ หรือได้ก็ไม่คล่องตัว…เพราะขาดเงินทุน

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความตระหนักถึงการแก้ปัญหาในจุดนี้ จึงมอบหมายให้ “สำนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์” จัดเม็ดเงินเพื่อช่วยเหลือโดยตั้งโครงการกับธุรกิจแต่ละประเภท ให้สหกรณ์และสมาชิกที่ประกอบกิจธุรกิจประเภทนั้นๆ…ด้วยเงินกู้ไปบริหารจัดการธุรกิจดอกเบี้ยถูก

…เท่าที่ผ่านมามีหลายโครงการ ซึ่งก็บรรลุเป้าหมายไปเป็นจำนวนไม่น้อย…!!!

โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร… เป็นอีกหนึ่งโครงการ รองรับผลผลิตผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตร- กรมิให้ล้นตลาด อันเป็นทางออกในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมสร้างโอกาสในการรักษาและขยายตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น… มีคาบเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนที่แล้ว (ตุลาคม 2555) ถึงกันยายน 2556

โดย…สำนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณจัดเตรียมเงิน 220 ล้านบาท ไว้ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ ซึ่ง จัดสรรให้ภาคตะวันออก พื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา 121 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถรองรับผลผลิตมังคุด เงาะ ลองกอง และทุเรียน ของเกษตรกรสมาชิกได้กว่า 19,400 ตัน

…ขณะเดียวกัน ยังจัดสรรเงินกู้ยืมให้กับสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน พะเยา แพร่ และกำแพงเพชร เป็นเงิน 55 ล้านบาท ซึ่ง จะรองรับผลผลิต ลำไย ลิ้นจี่ ส้ม มะม่วง และสับปะรด ได้ไม่น้อยกว่า 6,400 ตัน

อีกทั้งยังมีแผนจัดสรรเงินอีก 35 ล้านบาท สำหรับภาคใต้ คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส ตั้งเป้ารองรับผลผลิต มังคุด เงาะ ลองกอง และทุเรียน ประมาณ 4,200 ตัน กับ 9 ล้านบาท ลง พื้นที่ราชบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจรองรับรวบรวมผลไม้ 2,000 ตัน

คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า… “โครงการนี้ เป็นการช่วยพัฒนาการร่วมมือกัน ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ซึ่งทำให้เกิดตลาดรองรับผลผลิตของสมาชิกในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพของสินค้า ภายใต้ ห่วงโซ่อุปทาน หรือซัพพลายเชน (Supply Chain) ในระดับพื้นที่ให้ดีขึ้น ทั้งด้านการผลิต ความ ต้องการสินค้า และแหล่งตลาดที่เหมาะสม มิให้เกิดภาวะล้นตลาด…”

ขณะเดียวกัน ยังจะเกิดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (Logistics) เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ด้วย…เจ้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ ตอดท้ายไว้อย่างนั้น…!!

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: