วิถีชุมชน…เกษตรกับอุตสาหกรรม

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/307714

22 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.

เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม… 2 ภาคนี้อาจ ขัดกันในเชิงปฏิบัติการซึ่งอาจแย้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ แต่บาง กรณีอาจร่วมขับเคลื่อนองค์กร ได้อย่างลงตัว…แต่ก็มิได้ลดในตัวของปัญหา

อย่างเช่น…เอี่ยมเฮง อุตสาหกรรม ณ หมู่ 12 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ทำอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและรับซื้อผลผลิตหัวมันสดจากเกษตรกร ทั้งในและนอกเขตปฏิรูปที่ดินมาเป็นวัตถุดิบ

…ระบบการดำเนินการของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้ต้องนำน้ำดีจากลำปลายมาศเข้ามาใช้ดำเนินการผลิต ทำให้มีน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตจึงขุดเป็นบ่อบำบัด ด้วยพื้นที่บางส่วน รุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จึงมีปัญหาในข้อกฎหมายและมีการฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดนครราชสีมา

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า…พื้นที่โรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่เกษตรกรรมจริงแต่มีมาตรฐานการบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำที่บำบัดแล้วออกจากโรงงาน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

และ…เกษตรกรได้นำน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด และได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำในระดับปลอดภัย ไปใช้ประโยชน์ทำการเกษตรในกลุ่มของตนเอง ปรากฏว่า น้ำนั้นสามารถทำการเกษตรได้ พืชที่เพาะปลูกเจริญงอกงามและได้ผลผลิตดี จึงตั้งเป็นกลุ่มชนย่อยๆให้ชื่อว่า “ชุมชนคนรักการเกษตร” ขึ้นในปี 2545

ต่อมา…ในปี 2550 จึงเกิดการขยายตัวเป็น “วิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรเอี่ยมเฮง”

ปัจจุบัน…“วิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรเอี่ยมเฮง” ได้มีการพัฒนาระบบการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาจัดสร้างหอถังส่งน้ำและท่อส่งน้ำกระจายไปสู่แปลงเกษตรกรรมที่อยู่ห่างไกล จากบ่อบำบัดน้ำเสีย (ขนาด ท่อน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความหนาของท่อน้ำ 2 มิลลิเมตร ระยะทาง 5 กิโลเมตร) ทำให้ได้รับประโยชน์ขยายวงกว้างไปในพื้นที่กว่า 3,000 ไร่

ขณะที่เกษตรกรได้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนนี้ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) เมื่อ ส.ป.ก.แจ้งให้บริษัทปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลตัดสินให้มีการฝังกลบบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะเป็นผลให้บ่อบำบัดน้ำเสียที่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรต้องถูกฝังกลบ ทำให้ไม่มีทรัพยากรนี้เพื่อใช้ทำการเกษตร…จึงเปิดประเด็นขึ้นมาอีก

กรณีที่เกิดขึ้น…เลยมีการ ร้องทุกข์เพื่อของดการฝังกลบบ่อบำบัดน้ำเสีย

คุณชาญชัย อติวรรณาพัฒน์ หัวหน้าโครงการเสิงสางโมเดล สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน บอกว่า…ส.ป.ก.ได้หารือกับกระทรวงการคลัง หากกลบบ่อแล้วขุดใหม่เพื่อให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงกับความต้องการของเกษตรกรนั่นอันไหนจะใช้งบประมาณมากกว่ากัน หรือหากไม่กลบแล้วมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อเดิมให้บริษัท…ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย…!!!

ปัญหาจึงซ้อนปัญหา…ระหว่างความถูกต้องกับถูกใจ…!!

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: