ยางนาเฉลิมพระเกียรติ

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/309415

29 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมร่วม เฉลิมฉลอง “5 ธันวา มหาราช”…. 30 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้ชื่อ

“…โครงการแหล่งศึกษาธรรมชาติสวนป่าไม้ยางนา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…” ณ สวนป่าไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร…..โดย ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน

สวนป่าไตรตรึงษ์ อยู่ระหว่าง กม. 440-441 ถนนพหลโยธิน ภายใต้การดูแลของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง เป็นสวนป่าไม้ยางนาปลูกแห่งที่ 2 ของประเทศที่ ปลูกโดยกรมป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ได้ มอบหมายให้ อ.อ.ป.ดูแลรักษา

(สวนป่าวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นสวนป่าแห่งแรกเริ่มปลูกไม้ยางนาในปี 2518)

สวนป่าไตรตรึงษ์….มีต้นยางนาขนาดลำต้นใหญ่อายุมากกว่า 50 ปีเป็นจำนวนมาก อ.อ.ป.จึงให้ความสำคัญยกพื้นที่จัดกิจกรรม ครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องไม้ยางนาเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องไม้ยางนาและการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางนาที่ได้มาตรฐานอย่างถาวร

พร้อมกันนี้…..ได้เสนอของบประมาณจากรัฐบาลดำเนินการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดสร้างอาคารนิทรรศการ ห้องน้ำ ลานจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก…..ให้กับผู้มาศึกษาหาความรู้

คุณชัยภัฎ สมบูรณ์ดำรงกุล ผอ.อ.อ.ป. เผยว่า…..ด้วยที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จึงสื่อการร่วมปลูกต้นยางนา ตามจุดต่างๆรอบสวนป่าจำนวน 9 ต้น พร้อมทั้ง ผูกผ้าเหลืองบวชต้นไม้สร้างความหมายด้านการอนุรักษ์บริเวณพื้นที่รอบสวนป่าไตรตรึงษ์

เปิดเวทีเสวนาและบรรยายพิเศษเรื่อง “ต้นไม้ของในหลวง” โดย ฯพณฯ องคมนตรี เสวนาร่วมกับ คุณวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ส่วนนิทรรศการ “โครงการแหล่งศึกษาธรรมชาติสวนป่าไม้ยางนาฯ” มีหลายหลาก อาทิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับไม้ยางนา (จากป่าสู่วัง), การปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางนา (จากวังคืนสู่ป่า)

และ….ประวัติสวนป่าไตรตรึงษ์, อ.อ.ป.กับการปลูกสวนป่ายางนา, มูลค่าไม้ยางนาสวนป่าไตรตรึงษ์, การดูดซับคาร์บอนเครดิตของสวนป่า, ความรู้เรื่องไม้ยางนาและธรรมชาติของป่าดิบแล้ง, แหล่งอาหารและยาที่ได้ตามธรรมชาติในสวนป่ายางนา, การเปรียบเทียบอุณหภูมิภายนอกสวนป่ากับภายในสวนป่า…..อันเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิโลกร้อน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป สนใจติดต่อ สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โทร. 0-2282-3243 ถึง 7 ต่อ 103 เวลาราชการ.

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: