ยกระดับ “ไข่เป็ด” รับอาเซียน

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/301872

29 ตุลาคม 2555, 05:00 น.

แล้ง…พิบัติธรรมชาติ ซึ่งกำลังสำแดงฤทธิ์แผ่อิทธิพลคลุมทั่วทั้งภาคเหนือและอีสานตอนบนและตอนล่าง ว่ากันว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 60 ปี บางพิกัดต้องแก้วิกฤติด้วยการซื้อน้ำเข้าหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรม

ภัยที่เกิดขึ้น…ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและอาชีพอื่นๆที่ข้องเกี่ยว อย่างกรณี นางโฉมยง วรนาถ ผู้รับซื้อไข่เป็ดไล่ทุ่ง ณ หมู่บ้านวังส้มซ่า ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก มาแปรรูปเป็น “ไข่เค็ม”

จากปกติ…วันละประมาณ 1,000 ฟอง ต้องลดลงเรื่อยๆด้วยปริมาณการผลิตน้อยลงจากผลกระทบของภัยแล้งในระยะนี้ และราคาก็จะสูงขึ้นคาดว่าจะพุ่งไปฟองละ 4.50 ถึง 4.80 บาทในเวลาอันใกล้ๆก็ได้

น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผอ.สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) บอกว่า…ไข่เป็ดเป็นสินค้าปศุสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตสูงทั้งระบบฟาร์ม เลี้ยงไล่ทุ่ง และตามหลังบ้านเป็นรายย่อยๆ รวมๆแล้ว ในบ้านเราเลี้ยงเป็ด 139,000 ครัวเรือน ผลิตไข่ได้วันละราวๆ 6 ถึง 8 ล้านฟอง

โดย…ไข่เป็ดถูกจัดประเภทเป็นอาหารกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญต่อคุณภาพในความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จึงมีประกาศ มกษ.6703-2548 ว่าด้วยมาตรฐานสินค้าไข่เป็ดมาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในการผลิตทั้งบริโภคในประเทศและเพื่อส่งออก…

ซึ่ง…มาตรฐานตัวนี้ได้ใช้อ้างอิงทางการค้ามากว่า 7 ปีแล้ว มกอช. เห็นว่าด้วยสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวทางปฏิบัติและเงื่อนไขอาจยังไม่เหมาะสมทันต่อยุคและสมัย จึงเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและตัวแทนเกษตรกร ร่วมร่าง มาตรฐานสินค้าไข่เป็ดเป็นฉบับทบทวน…

โดย…สร้างเนื้อหาครอบคลุมการแบ่งประเภท คุณภาพตามเกรด อาทิ AA, A B และ C กับข้อกำหนดคุณภาพขั้นต่ำที่ยอมรับกันได้ และการกำหนดขนาดอย่างเช่น จัมโบ้ ใหญ่พิเศษ ใหญ่ธรรมดา กลาง เล็ก และจิ๋ว

กับ…ค่ากำหนดของจุลินทรีย์ สารพิษตกค้าง ยาสัตว์ตกค้างหรือสารปนเปื้อน การบรรจุและจัดเรียงสินค้า เครื่องหมาย ฉลากการชักตัวอย่าง เก็บรักษาและการขนส่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานตามข้อเสนอของผู้ข้องเกี่ยวทุกฝ่าย เมื่อแล้วเสร็จก็จะนำเสนอต่อกระทรวงเกษตรฯพิจารณาประกาศใช้เป็นทางการภายในปีนี้ (2555) มาตรฐานที่เกิดขึ้นในการก้าวย่างสู่การเป็นผู้นำในตลาดอาเซียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสินค้าเกษตรไทย

เรียกได้ว่า…ล็อกสเปก “ไข่ยิ่งลักษณ์” ให้ยืนบนเวทีโลกอย่างผ่าเผย…!!
ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: