ภัยเงียบ…วัชพืชดื้อสารเคมี

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/314328

20 ธันวาคม 2555, 05:00 น.

ตั้งแต่ต้นปี 2555 (มกราคมถึงกันยายน)…ประเทศไทยนำเข้าสารกำจัดวัชพืช (Herbicide) 96,114.60 ตัน มูลค่า 10,913.68 ล้านบาท…

…เม็ดเงินนี้เพียงระยะคาบเวลา 9 เดือนเท่านั้น และหากย้อนหลังไปนานนับเป็นสิบๆปีแล้วเป็นจำนวนเงินที่ไหลออกนอกประเทศมูลค่ามหาศาล แต่ก็ยังพอทำเนา ที่ร้ายกว่านั้นคือการใช้สารฯอย่างต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณมากขึ้น  ส่งผลให้วัชพืชหลายชนิดดื้อต่อสาร โดยเฉพาะวัชพืชในนาข้าวและวัชพืชเถาเลื้อยในไร่อ้อย

ประกอบกับ วัชพืชมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี การเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศ (Climate Change) อุณหภูมิที่สูงขึ้นเอื้อต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีของวัชพืชด้วย ปัญหานี้เป็นภัยเงียบ ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นยังคุกคามไปหลายพื้นที่ทั่วโลก…!!!

คุณดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บอกว่า…วัชพืชนอกจากจะแย่งธาตุอาหารในดินกับพืชที่ปลูกซึ่งกระทบต่อการให้ผลผลิตและได้ผลไม่คุ้มค่ากับการลงทุนแล้ว  ยังเป็นแหล่งอาศัยของแมลงศัตรูพืชและสะสมโรคพืชด้วย ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามเกษตรกรจึงไม่ควรปล่อยปะละเลย

ฉะนี้…กรมวิชาการเกษตรจึงได้ร่วมกับสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย จัดประชุม Tropical Weed Science Conference 2013 ระดับนานาชาติขึ้นภายใต้หัวข้อ Weed Management and Utilization in the Tropics เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ พร้อมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิทยาการวัชพืช

อันจะเกิดประโยชน์ต่อวงการการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ…!!

“…งานประชุมครั้งนี้ มีการอภิปรายและบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การใช้ประโยชน์จากวัชพืช ปัญหาการจัดการวัชพืชในข้าว วัชพืชกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การจัดการวัชพืชในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ การจัดการวัชพืชในพืชเศรษฐกิจ วัชพืชต้านทาน สารกำจัดวัชพืช จีเอ็มโอ (GMO) : โอกาสหรือความเสี่ยงในประเทศกำลังพัฒนา วัชพืชบนพืชอื่น (Parasitic Weeds) และการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดพืช ฯลฯ….)

ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีของนักวิจัยไทยทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะได้สร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยด้านวัชพืชร่วมกับประเทศอื่นๆในเขตร้อน และประเทศสมาชิกอาเซียน กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 มกราคม 2556 โดยมีนักวิชาการจาก 12 ประเทศ แจ้งความจำนงจะเข้าร่วมแล้ว 250 กว่าท่าน

สนใจสอบถาม สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โทร.0-2561- 1785 หรือ www.TWSC2013.com เวลาราชการ…!!

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: