พัฒนาธุรกิจกาแฟ…พร้อมสู้ AEC

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/306007

15 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.

ความเข้มแข็งของเกษตรกร หมายถึงความแข็งแรงของประเทศชาติ…!!

โดยเฉพาะ…ประเทศสมาชิกการตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้ว ยิ่งต้องเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ เพราะหากพลาดท่าอาจเสียเชิงในธุรกิจ

และ…กลยุทธ์ในการแข่งขัน จำเป็นมากที่จัก ต้องร่วมกลุ่ม กัน “เป็นมัดเพื่องัดไม้ซุง” ส่วนจะเป็น สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรืออื่นๆนั้นก็แล้วแต่

และ…การผลิตสินค้าต้องครบวงจร Form Farm to Table…หรือ จากรากหญ้าถึงโต๊ะอาหารแบบ พร้อมเปิบ.!!

ฉะนี้…คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงวางแนวพัฒนาธุรกิจสินค้าที่ผ่านระบบสหกรณ์ให้วงจรครบถ้วนตามกระบวนการ อย่างเช่น กาแฟ ก็ได้จัดตั้ง “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟของสถาบันเกษตรกร”

โดยปีนี้ (2556)…สำนักบริหารเงินทุน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นแม่งาน ได้เตรียมเม็ดเงินไว้ให้กู้ 34 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1% ให้สถาบันเกษตรกรกู้ยืมไปใช้ในการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟ สายพันธุ์ โรบัสต้า ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนอง 9 แห่ง กับ อาราบิก้า ที่เชียงใหม่ 1 แห่ง…เป็นการนำร่อง

โครงการนำร่องนี้…สถาบันเกษตรกรแต่ละแห่งมีศักยภาพในการดำเนินการผลิต รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก แปรรูปผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบเป็นสินค้า กาแฟคั่วบด กาแฟพร้อมดื่มและกาแฟทรีอินวัน (3 in 1) อย่างมีประสิทธิภาพ…และมีตลาดรองรับในระดับหนึ่งอยู่แล้ว

แต่…สถาบันเกษตรกรดังกล่าวยังขาดเงินทุนหมุนเวียน ในการซื้อกาแฟเป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป ดังนั้น เมื่อ ภาครัฐสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง ยิ่งขึ้น…พร้อมที่จะดำเนินธุรกิจเข้าแข่งขัน ใน AFTA และ AEC ที่จะเปิดม่านในปี 2558 นี้

กับ “ข้าว” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ก็เช่นกัน ได้ เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งให้กับชาวนาด้วยส่งเสริมให้ปลูกถั่วเขียวหลังเก็บเกี่ยว ซึ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการ “โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสถาบันเกษตรกร” แล้วรับเมล็ดพันธุ์คืน…มาตั้งแต่ปี 2554

ปีนี้…ได้คัดเลือกพื้นที่จังหวัดตาก ในเขต นิคมสหกรณ์แม่สอด จำกัด มีสมาชิกฯเข้าร่วม 268 ราย พื้นที่ 3,335 ไร่ กับพื้นที่ เขตสหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด มีสมาชิก 256 ราย 2,667 ไร่ คาดว่ารวมๆแล้ว จะได้เมล็ด พันธุ์เพื่อให้เกษตรกรผู้ทำนาปลูกหลังฤดูเกี่ยวข้าวราวๆ 360 ตัน

โดย…จะดำเนินกิจกรรม “วันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว” ปีการผลิต 2555/56 ในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ณ ตลาดกลางผลิตการเกษตร สหกรณ์นิคมแม่สอด บ้านแม่กึดสามท่า หมู่ 5 ต. แม่กาษา อ.แม่สอด…อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเองเวลา 10.00 นาฬิกา…!!

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: