บีโอไอฟุ้งยอดขอลงทุนปี 55 ทะลุ 1 ล้านล้านบาท

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/316424

27 ธันวาคม 2555, 19:41 น.
BKQKpJhBMGGYXC7vASLDrbAl5DugmqsGPYnG9LsiMYlRyfP2l2sLz

ยอดขอลงทุนปี 55 ทะลุ 1 ล้านล้านบาท วางแผนนโยบายใหม่รับปี 2556 บีโอไอ เน้นส่งเสริมลงทุนให้เกิดคุณค่ามากกว่ามูลค่าเงินลงทุน…

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้รายงานภาพรวมการลงทุนในปี 2555 (ม.ค.-20 ธ.ค. 2555) มีมูลค่าเงินลงทุนสูงเกิน 1 ล้านล้านบาทแล้ว โดยมีโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้น 2,180 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 1,127,900 ล้านบาท จำนวนโครงการปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 634,255 ล้านบาท

ทั้งนี้ กลุ่มกิจการที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค มียื่นขอรับส่งเสริมจำนวน 601 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 373,823 ล้านบาท รองมาเป็นผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 544 โครงการ เงินลงทุน 239,642 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กระดาษ และพลาสติก 281 โครงการ เงินลงทุน 204,026 ล้านบาท และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 324 โครงการ เงินลงทุน 146,803 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 280 โครงการ เงินลงทุน 76,300 ล้านบาท กิจการขนาดใหญ่ที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่เป็นกิจการขนส่งทางอากาศ ยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานทดแทน ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น

แม้สถิติการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว จะยังไม่ใช่สถิติครบถ้วนทั้งปี 2555 เพราะเป็นการรวบรวมคำขอรับส่งเสริมตั้งแต่ 1 ม.ค.–20 ธ.ค. 2555 แต่ก็มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพและพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของไทย ในการเป็นแหล่งรองรับการลงทุน และการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปลายปี 2558

อย่างไรก็ตาม บีโอไอกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่มีประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด ดังนั้น เป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนในปี 2556 และในอนาคต ก็จะมุ่งเน้นคุณค่าและคุณประโยชน์จากการลงทุนที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศมากกว่า การมุ่งเน้นเรื่องจำนวนโครงการ หรือมูลค่าเงินลงทุนสูงๆ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: