คูโรบูตะ….หมูดำรุกตลาดไทย

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/300422

23 ตุลาคม 2555, 05:00 น.

ฟู้ดเซฟตี้ (Food Safety)…อาหารปลอดภัย ทุกขั้นตอนการผลิต From Farm to table สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ ตรวจสอบแหล่งที่มา และ ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ซึ่งในบ้านเรามีการตื่นตัวในเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะเกษตรปศุสัตว์

ตามเงื่อนไขของ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช. 6000-2548) ระบุไว้ว่า เนื้อสุกรอนามัยต้องปลอดภัยจากสิ่งแปลกปลอม เช่น เข็มฉีดยา เศษโลหะ

…สารตกค้าง เช่น สารเร่งเนื้อแดง ยาสัตว์ สารปนเปื้อน เช่น เมลามีน ตะกั่ว เชื้อโรค เช่น ซัลโมเนลลาในปริมาณที่กำหนด และ ร่องรอยของโรคติดเชื้อ และ พยาธิในเนื้อ

ซึ่ง…ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเกษตรส่งออก จำนวนไม่น้อยที่ผลิตอาหารปลอดภัยได้ตามมาตรฐานที่กำหนด หรืออาจยิ่งยวดไปกว่า เพราะหากไม่เช่นนั้นบางประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะญี่ปุ่น  สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อาจยกเลิกในการซื้อสินค้าก็ได้

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ เป็น ภาคเอกชนรายหนึ่งที่วางเป้าหมายในความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มงวดและเด่นเป็นรูปธรรม ซึ่ง น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านวิชาการ บอกว่า…การจะทำให้ภาคปศุสัตว์บ้านเราก้าวสู่ฟู้ดเซฟตี้อย่างแท้จริงนั้น ต้องอาศัยกระบวน การต่างๆมากมายจริง แต่ก็ไม่ได้เกินความสามารถของผู้ประกอบการไทย ที่สำคัญฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องมีมาตรฐานที่ผ่านการรับรองตามหลักสากล

“…วันนี้ซีพีในฐานะผู้ผลิตสุกรลำดับที่ 2 ของโลก มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการผลิตเนื้อจากสุกรเพื่อเป็นอาหารแปรรูปและสำเร็จรูป ไปพร้อมกับพัฒนาสินค้าเป็นเกรดพรีเมียมให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ กระบวนการผลิต คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดสารตกค้าง ความปลอดภัยจากต้นทางจนถึงการแปรรูปเป็นอาหาร…”

“…การผลิตสุกรเพื่อให้ตรงเป้าหมายฟู้ดเซฟตี้อย่างแท้จริงนั้น ซีพีเอฟควบคุมมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิตเนื้อสุกร (Pork Value Chain) นับตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ กระบวนการผลิตในโรงงานอาหารสัตว์ การเลี้ยงสุกรในฟาร์มมาตรฐานเพื่อให้ได้สุกรเนื้อคุณภาพดีป้อนสู่โรงงานชำแหละ…

….จากนั้นซากสุกรที่ได้จะถูกส่งต่อไปยังโรงงานตัดแต่งบรรจุและโรงงานผลิตภัณฑ์ แล้วจึงจะกระจายผ่านช่องทางการตลาด อาทิ ตลาดสด Modern Trade และ Food services สู่ผู้บริโภคเป็นลำดับสุดท้าย

“ซึ่ง…ทุกๆขั้นตอนที่กล่าวมานี้ต่างอยู่ภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อผลักดันสู่อาหารปลอดภัย” รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านวิชาการของซีพีเอฟ บอกอย่างนั้น และก็หยอดหมัดเด็ดแถมท้ายว่า…

…ซีพีเอฟได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่หมูดำคูโรบูตะ ผลิตเดือนละ 3,000 ตัว และยังตั้งเป้าพัฒนาเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำการผลิตเนื้อสุกรเป็นอาหารแปรรูปสร้างมาตรฐานสินค้าส่งออกได้ในตลาดโลก…

ขนาดอยู่ในสายวิชาการ ยังไม่พ้นที่จะเอางานประชาสัมพันธ์มานำร่อง…!!

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: