กลไกเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/313789

18 ธันวาคม 2555, 05:00 น.

พืชปลอดสารพิษ…เป็นเป้าหมายที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จากกระแสของผู้บริโภคที่เริ่มมองหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทำให้ความต้องการสินค้าในตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน

กับปัจจัยที่เกิดขึ้น…องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO ยกย่องให้สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา รับรางวัล “ด้านการผลิตอาหารปลอดภัย” ถือเป็น 1 ใน 4 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย มองโกเลีย และอินเดีย) ที่ได้รับรางวัลนี้…โดย สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นผู้พระราชทานรางวัล

ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร  บุญเกิด นักวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บอกว่า… ปัจจัยของความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง อยู่ที่การ
ส่งเสริมเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร เพราะการทำเกษตรอินทรีย์นั้นไม่ง่าย ต้องตีโจทย์ให้แตก…คือ

จะปลูกพืชอย่างไรโดยที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง นั่นแปลว่าจะต้องหาสิ่งอื่นขึ้นมาทดแทน…!!

ที่ผ่านมา…ภาคมหาวิทยาลัยได้มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วนำมาตอบโจทย์เกษตรกร เช่น ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติทดแทนปุ๋ยเคมี ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ แหนแดงที่มีสาหร่ายช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศอยู่ในโพรงใบ ใช้เป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์ หรือแม้แต่พืชตระกูลถั่ว ที่มีปุ๋ยไรโซเบียมที่ผู้ต้องการอยู่บริเวณราก

ส่วนสารกำจัดศัตรูพืชจากเชื้อรา หรือไตรโคเดอร์มา ช่วยแก้ปัญหาโรคแมลง โรครากเน่าโคนเน่า ไปจนถึง การใช้สารสกัดสะเดาเป็นสารฆ่าแมลง และหอยเชอร์รี่กำจัดศัตรูพืชในนาข้าวทดแทนเพื่อลดการใช้เคมี

ในมุมมองของนักวิจัย “ข้าว” เป็นพืชหลักที่เหมาะสมในการผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีความพร้อมในการเพาะปลูก และปัจจัยที่เอื้อให้สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีเทคนิคในการปลูกข้าวระบบข้าวต้นเดี่ยว ซึ่งใช้น้ำน้อย ใช้เมล็ดพันธุ์น้อย แต่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 50-70%

กลไกที่ทำให้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนในมุมมองของนักวิชาการ ต้องส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่สนใจ โดยเริ่มทำเป็นต้นแบบ รวมถึงหาปัจจัยอื่นมาช่วยเสริม เช่น เลี้ยงหมูในบ่อเพื่อผลิตไบโอแก๊ส นำปุ๋ยที่ได้มารดน้ำผัก ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ตลาดเกษตรอินทรีย์มีความต้องการสินค้าเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ ณ ปัจจุบันกลับไม่มีวัตถุดิบป้อนให้กับตลาดได้เพียงพอ การที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ได้นั้น จำเป็นมาที่ภาครัฐต้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง

ซึ่งจะจูงใจให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ด้วยความมั่นใจ และนำไปสู่การขยายผลได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน…!!!

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: