รง.น้ำตาลชี้ปีนี้อากาศแปรปรวน ทำอ้อยด้อยคุณภาพ หวานน้อย

Published ธันวาคม 26, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/315920

26 ธันวาคม 2555, 02:50 น.
EyWwB5WU57MYnKOvkDaN9VHt5anyDR1WKeFEuyKxGE9HwwJVTxHRzy

โรงงานน้ำตาล ชี้ อ้อยปีนี้หวานน้อย มีคุณภาพลดลง เหตุหน้าหนาวมาช้าฝนตกน้อย แม้ช่วงเปิดหีบอ้อยมีปริมาณอ้อยที่ตัดใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่ค่าความหวานด้อยกว่าในทุกภาค ยกเว้นภาคอีสาน แนะชาวไร่เช็กค่าความหวานก่อนตัด…

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2555 นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด เปิดเผยถึง การเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2555/56 นับตั้งแต่โรงงานน้ำตาลทรายได้เปิดหีบอ้อยวันแรกเมื่อวันที่ 15 พ.ย.-24 ธ.ค. รวม 40 วัน พบว่าปัจจุบันมีโรงงานน้ำตาลเปิดรับผลิตอ้อยจากชาวไร่เข้าหีบแล้ว 49 โรงงาน โดยมีอ้อยเข้าหีบ 15.88 ล้านตัน สามารถผลิตน้ำตาลได้ 12.74 ล้านกระสอบ หรือคิดเป็นผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) เฉลี่ยอยู่ที่ 80.23 กิโลกรัม (กก.) ต่อตันอ้อย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ยิลด์สูงสุดที่ 87.62 กก.ต่อตันอ้อย รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออก มียิลด์ 79.26 กก.ต่อตันอ้อย ภาคกลางมียิลด์ 74.29 กก. ต่อตัน และภาคเหนือ 72.77 กก.ต่อตันอ้อย โดยมีสัดส่วนปริมาณอ้อยไฟไหม้เฉลี่ยอยู่ที่ 60% และอ้อยสด 40%

ทั้งนี้ เมื่อดูผลผลิตอ้อยและน้ำตาล เทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาหีบอ้อยที่เท่ากัน จะพบว่าผลผลิตอ้อยในฤดูการหีบอ้อยปี 2555/56 มีคุณภาพลดลง โดยผลผลิตน้ำตาล ต่อกิโลกรัม โดยเฉลี่ยลดลงจาก 88.46 กก.ต่อตันอ้อย เหลือเพียง 80.23 กก.ต่อตันอ้อย หรือลดลง 8.23 กก.ต่อตันอ้อย ขณะที่ค่าเฉลี่ยความหวาน ของผลผลิตอ้อยฤดูการผลิตปีนี้ลดลงเช่นกัน ซึ่งปรับลงจากปีก่อนที่มีค่าความหวานเฉลี่ย 10.80 ซีซีเอส เหลือเพียง 10.13 ซีซีเอส เท่านั้น

สำหรับปริมาณอ้อยที่ตัดเข้าหีบในปีนี้กับปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกัน โดยปีที่ผ่านมาได้ 16.48 ล้านตัน ปีนี้ได้ 15.99 ล้านตัน แต่ตัวเลขค่าซีซีเอสได้ปรับลงมาก มีเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นที่ทำได้เกิน 10 ซีซีเอส ทำให้การผลิตน้ำตาลจากอ้อยที่เข้าหีบในช่วงนี้ได้ผลผลผลิตต่ำ เนื่องจากสภาพอากาศ และปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าที่ต้องการ ทำให้ได้อ้อยต้นสั้นและฤดูหนาวที่มาช้า ทำให้อ้อยไม่สามารถสร้างน้ำตาลได้เต็มที่ ดังนั้น ชาวไร่อ้อยจะต้องจัดลำดับก่อนหลังในการตัดอ้อย ซึ่งฝ่ายไร่ของโรงงานน้ำตาลและชาวไร่ ต้องพยายามตรวจเช็กค่าความหวานก่อนตัด หากแปลงใดยังมีค่าความหวานน้อยมากต้องปล่อยไว้ก่อน ยกเว้นหากต้นอ้อยออกดอกจะต้องตัดทันที เพราะหากปล่อยไว้จะทำให้ได้น้ำตาลน้อย.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: