ภาษีรถยนต์ส่งฐานะการคลังปี 56 อู้ฟู่!

Published ธันวาคม 25, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/315602

24 ธันวาคม 2555, 17:50 น.
EyWwB5WU57MYnKOvkDaN9VHt5anyDR1WKeFEuyKxGE9HwwJVTxHRzy

ภาษีรถยนต์ส่งฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 อู้ฟู่สะท้อนภาพเศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 294,792 ล้านบาท หรือ 92.9%

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. – พ.ย.55) ว่ารัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 311,870 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 53,503 ล้านบาท หรือ 20.7% ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงเศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 611,980 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 294,792 ล้านบาท หรือ 92.9% ซึ่งเป็นผลจากการที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณก่อนมีผลบังคับใช้ล่าช้า ประกอบกับรัฐบาลได้เร่งดำเนินนโยบายทางการคลังของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 300,110 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 112,473 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง 102,135 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 412,583 ล้านบาท และรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 44,998 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 367,585 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน พ.ย.55 มีจำนวนทั้งสิ้น 192,752 ล้านบาท

“ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ ทิศทางการจัดเก็บรายได้ที่สูงกว่าเป้าหมาย สะท้อนถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้รัฐบาลยังคงรักษาความเป็นผู้นำในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเร่งเบิก จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องในขณะที่เงินคงคลังยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง” นายสมชัย กล่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: