สธ.เปิดเกณฑ์บรรจุลูกจ้างเป็นข้าราชการ

Published ธันวาคม 22, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/edu/315045

22 ธันวาคม 2555, 05:00 น.
EyWwB5WU57MYnKOvkDaN9VHt5anyDR1WKeFEuyKxGE9HwwJVTxHRzy

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธ.ค. ที่สำนักงาน นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข 8 สายงาน ประกอบด้วย เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ทันตาภิบาล เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย และเจ้าพนักงานพยาธิวิทยาคลินิก กว่า 100 คน เดินทางมาเรียกร้องขอให้พิจารณาจัดสรรอัตราบรรจุข้าราชการให้กับลูกจ้างชั่วคราวทั้ง 8 สายงานด้วย หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้อัตราบรรจุข้าราชการ สธ. ประมาณ 22,000 อัตรา แบ่งบรรจุเป็นเวลา 3 ปี โดยได้เข้าพบและหารือกับ นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผอ. สถาบันพระบรมราชชนก และ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ทั้งนี้ นายวินัย สุภาพจน์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวภายหลังการหารือว่า ทางสธ.รับปากว่าจะนำทั้ง 8 สายงานเข้าไปร่วมพิจารณาด้วย

ช่วงเย็นวันเดียวกัน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบอัตรากำลังเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2556 ว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่าสายงานวิชาชีพที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการมีทั้งสิ้น 25 สายงาน ครอบคลุมสายงานวิชาชีพทั้งหมดใน สธ. โดยผู้ที่จะได้รับพิจารณาให้ได้รับบรรจุลอตแรกในปี 2556 คือ ลูกจ้างชั่วคราวที่มีอายุงานก่อนปี 2549-2551 และสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั้งใน รพ.ชุมชน (รพช.) รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)รพ.ศูนย์ (รพศ.)/รพ.ทั่วไป (รพท.) ที่มีภาระงานมาก โดยจะได้รับจัดสรรอัตราบรรจุในสัดส่วนที่เหมาะสม และวันที่ 22 ธ.ค.จะมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการในการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ จากนั้นสัปดาห์หน้าจะหารือร่วมกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับร่างระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ก.สธ.) คาดว่าน่าจะเริ่มปรับลูกจ้างชั่วคราวที่รอการบรรจุข้าราชการ เป็นพนักงาน ก.สธ. ได้ในเดือน ม.ค.2556 พร้อมกับการบรรจุข้าราชการลอตแรก.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: