เกษตรเร่งส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ พันธุ์ทุเรียนนนท์กระทบน้ำท่วม

Published ตุลาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/25278

วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.

tags : เกษตรส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนท์กระทบน้ำท่วม,

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยช่วงปลายปี 2554 ส่งผลกระทบในวงกว้าง สร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมาก ทั้งนาข้าว พืชไร่และพืชสวน ซึ่งในส่วนของไม้ผล มีสวนไม้ผลคุณภาพดีที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและกำลังจะสูญหายไปจากแหล่งผลิต คือ สวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี จากข้อมูลสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี รายงานว่าก่อนเกิดอุทกภัยมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 2,941.75 ไร่ เกษตรกร 935 ราย น้ำท่วมเสียหาย 2,898.75 ไร่ เกษตรกร 913 ราย เหลือพื้นที่ปลูก 43 ไร่ เกษตร 22 ราย

สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้น ได้ดำเนินการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีพิเศษด้านพืช เป็นเงิน 5,098 บาท/ไร่ นอกจากนั้น ยังได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักสวนปทุมสนับสนุนพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง (ดั้งเดิม) ได้แก่ พันธุ์นกหยิบ รวงทอง กบทองคำเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนนท์

ทั้งนี้ การฟื้นฟูระยะยาวเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนิน “โครงการกู้วิกฤติสวนผลไม้พันธุ์ดีเฉพาะท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัย (ทุเรียน-นนทบุรี)” โดยเริ่มจากกิจกรรมวันสาธิตการผลิตทุเรียนคุณภาพในจังหวัดนนทบุรี เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนได้รับความรู้ในการจัดการสวนทุเรียนตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การดูแล จนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี โครงการชลประทานจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียน นับเป็นความร่วมมือกันทุกภาคส่วนฟื้นฟูทุเรียนเมืองนนท์ ผลไม้พันธุ์ดีประจำท้องถิ่นให้กับมาดีดังเดิม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: