เกษตรมหาสารคาม เตือนอากาศแปรปรวนโรคเชื้อราระบาดในนาข้าว

Published ตุลาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/25335

วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2555, 10.19 น.

tags : ระบาดในนาข้าวโรคเชื้อราอากาศแปรปรวนเกษตรมหาสารคาม,

นางสาวยุพดี รัตนพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จากสภาพอากาศแปรปรวนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ส่งผลให้พบการแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อราระบาดนาข้าวที่ตำบลดอนกลาง และตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กว่า 300 ไร่ จากการสำรวจติดตามของนักวิชาการสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม พบเกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่พันธุ์สกลนครเป็นโรคเมล็ดด่าง ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา พบการระบาดในระยะออกรวงใกล้เก็บเกี่ยวลักษณะเมล็ดลีบ ทั้งนี้ โรคเมล็ดด่างเป็นโรคร้ายแรงโรคหนึ่งพบได้เป็นประจำทุกฤดู โดยเฉพาะเมื่อข้าวกำลังออกรวงแล้วเกิดฝนตก  ความชื้นในนาค่อนข้างสูงและข้าวต้นเตี้ยที่ใช้ปุ๋ยสูง ลักษณะอาการเมล็ดลีบเป็นบางส่วน  บนเมล็ดเต็มส่วนใหญ่จะมีแผลเป็นจุดสีน้ำตาล-ดำ บางส่วนก็มีลายสีน้ำตาล และบางพวกมีสีเทา หรือสีปนชมพู ทั้งนี้ เพราะมีเชื้อราหลายชนิดที่สามารถเข้าทำลายและทำให้เกิดอาการแตกต่างกันไป การเข้าทำลายของเชื้อรามักจะเกิดในช่วงที่ดอกข้าวผสมแล้วอยู่ในช่วงเป็นน้ำนมและกำลังจะสุก  หลังจากนั้นประมาณเกือบเดือนที่ใกล้เก็บเกี่ยว  อาการเมล็ดด่างจะปรากฏเด่นชัด โรคนี้สามารถแพร่กระจายไปกับลม และติดไปกับเมล็ด และอาจทำให้เชื้อราแพร่กระจายในยุ้งฉางได้

สำหรับวิธีการป้องกันและกำจัดโรคเมล็ดด่างว่า ให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการใช้เมล็ดพันธุ์จากแปลงที่ไม่เป็นโรค คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิม แมนโคเซบ ในอัตรา 3 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ในระยะที่ข้าวกำลังจะให้รวง หรือให้รวงเป็นเมล็ดแล้ว ถ้ามีฝนตกชุก ควรวางมาตรการป้องกันแต่ต้นมือ คือป้องกันตั้งแต่ตอนข้าวออกรวงเป็นเมล็ดแล้ว โดยใช้ยาเคมี อาทิ โพลีอ๊อกซิน ซีสเทน ฮีโนซาน หรือเดลซีน ฉีดพ่นตามคำแนะนำของนักวิชาการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: