โลงศพไม้โบราณแห่งลุ่มน้ำแคว, ที่มาแห่งนาม “ทวารวดี” เมืองเส้นทางการค้าสองฝั่งทะเล

Published ตุลาคม 12, 2012 by SoClaimon

http://www.thaipost.net/node/1721

14 March 2552 – 21:28

ร้อยเรื่องเมืองไทย รอยไทยปีที่ ๑๕

โลงศพไม้โบราณ ที่ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความเห็นว่า เป็นสิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย หรือใช้บรรจุศพ โดยมีการวางข้าวของเครื่องใช้ลงไปในโลงศพ เพื่อให้ผู้ตายได้นำไปใช้เสมือนครั้งยังมีชีวิตอยู่

โลงศพไม้โบราณที่ค้นพบนี้มีลักษณะเป็นท่อนซุงไม้เนื้อแข็ง ยาวประมาณ ๒-๓ เมตร ผ่าซีกแล้วขุดเจาะตรงกลางออก รูปร่างคล้ายเรือขุด ส่วนหัวและท้ายแกะสลักเป็นรูปคล้ายศรีษะคนหรือรูปสัตว์ ค้นพบในถ้ำ ลักษณะตั้งอยู่บนเสาไม้มีคานรองรับ บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ริมแม่น้ำแควน้อย-แควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี

นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าการทำโลงศพในลักษณะนี้ อยู่ในยุคโลหะ เพราะพบร่องรอยการทำโลงศพโดยการขุดเจาะด้วยเครื่องมือเหล็ก และโลหะอื่นๆ จึงมีอายุมากกว่า ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว ทั้งนี้น่าจะเป็นพิธีกรรมเริ่มแรกของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความตาย

แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมการทำศพแบบใช้โลงศพนั้น เป็นรากเหง้าแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่มีมาหลายพันปีแล้ว

ร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีหลายชิ้นเป็นเครื่องยืนยันว่า เมืองราชบุรีเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญ และเป็นชุมชนโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เครื่องมือหิน เครื่องมือโลหะ ภาชนะดินเผาเครื่องประดับต่างๆ ทั้งจากหินสีและโลหะ แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคแรกๆ บริเวณจังหวัดราชบุรี

ทวารวดีเป็นอาณาจักรสำคัญอาณาจักรหนึ่งซึ่งเคยมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนจังหวัดราชบุรีปัจจุบัน ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖ ดังหลักฐานจากการขุดพบซากเมืองโบราณคูบัว ซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุสมัยทวารวดีจำนวนมาก อันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านจากยุคก่อนประวัติศาสตร์มาสู่ยุคประวัติศาสตร์

จากการขุดค้นดังกล่าวได้พบเหรียญเงินสมัยทวารวดี ที่ด้านหน้าเป็นรูปวัว ส่วนด้านหลังมีจารึกเป็นอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต แปลว่า “บุญของผู้เป็นเจ้าแห่งทวารดี” หรือ “พระเจ้าศรีทวารวดีผู้มีบุญอันประเสริฐ” ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของชื่อ “ทวารวดี” อันเป็นชื่อที่ยอมรับใช้กันในประเทศไทย

ปัจจุบันเหรียญเงินนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

เมืองราชบุรีในอดีตนั้นได้ติดต่อค้าขายและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรุงสุโขทัย ดังหลักฐานบนศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่ ๑

ต่อมาในรัชสมัยพระเพทราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา ประมาณปีพุทธศักราช ๒๒๔๐ หัวเมืองฝ่ายใต้ซึ่งรวมเมืองราชบุรีด้วย ได้ขึ้นตรงต่อกรมท่า ภายใต้การกำกับดูแลของพระยาโกษาธิบดี ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อและควบคุมการค้ากับต่างชาติโดยเฉพาะ แสดงให้เห็นว่าเมืองราชบุรีมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ ในฐานะเมืองท่าบนเส้นทางการค้าและการคมนาคมระหว่างเมืองในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย กับเมืองตะนาวศรีบนชายฝั่งทะเลอ่าวเมาะตะมะ ประเทศพม่า ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานโบราณวัตถุที่พบในลำน้ำแม่กลอง บริเวณหน้าเมืองราชบุรี  เช่น

-เครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์สุ้ง ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘

-เครื่องเคลือบจีนสีเขียว จากแหล่งเตาหลงฉวน สมัยราชวงศ์หยวน ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐

-เครื่องถ้วยสังคโลก สมัยสุโขทัย ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙

ซึ่งโบราณวัตถุข้างต้นนี้ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

ติดตามชมรายการรอยไทย    ชุด    รอยไทย…ในพิพิธภัณฑ์   ได้ทุกวันจันทร์ถึงพุธ   เวลา ๑๗.๕๘-๑๘.๐๐ น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

รอยไทย สนับสนุนโดยธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน).

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: