อนาคตส่งออกข้าวยังร่อแร่ ย้ำจำนำข้าวบิดเบือนตลาด

Published กันยายน 4, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/20852

วันอังคาร ที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2555, 06.00 น.

tags : , เกษตรส่งออกข้าวเศรษฐกิจจำนำข้าวตลาด
ดร.จารึก สิงหปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU – OAE Foresight Center : KOFC) เปิดเผยว่า สถานการณ์ข้าวในปีนี้การส่งออกมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยตัวเลขการส่งออกอยู่ประมาณ 6.5 ล้านตัน ในขณะที่ตลาดส่งออกหลักจะอยู่ที่ประเทศไนจีเรีย อินโดนีเซีย และอิรักตามลำดับ อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณการชะลอตัวการสั่งข้าวจากไทยลดลงจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เมื่อพิจารณาทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาพบว่า ข้าวไทยมีราคาปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์คือราคาเฉลี่ย 671 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออก อาทิ ปริมาณสต็อกข้าวของอินเดียที่มีปริมาณอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอต่อการส่งออกทั้งปี ความต้องการข้าวในตลาดโลกลดลง เวียดนามลดราคาข้าวเพื่อแข่งขันกับอินเดียที่ค่าเงินอ่อนค่าทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกยิ่งตกต่ำ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยที่เป็นบวกต่อสถานการณ์ข้าวไทย คือ ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า ขณะที่ความต้องการข้าวจีนที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับผลการประมาณการด้วยแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ฐานข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างปี 2540 – 2553 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปริมาณการผลิตข้าวภายในประเทศ กับตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สำคัญ พบว่า การเพิ่มขึ้นของราคาขายข้าวภายในประเทศ การเพิ่มขึ้นของราคาส่งออกข้าว การเพิ่มขึ้นของปริมาณส่งออกข้าว หรือการเพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานที่ทำนา แสดงให้เห็นผลที่ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้มีการขยายตัวของผลผลิตข้าว แต่จากการจำลองสถานการณ์ทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่า การเข้าแทรกแซงตลาดโดยการเพิ่มระดับราคาขายข้าวให้สูงขึ้น เป็นเพียงกรณีเดียวที่จะทำให้เกิดการบิดเบือนของกลไกราคา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: