ใช้ 562 ล้านรักษาเสถียรภาพกุ้ง ยกบทบาทผู้เพาะเลี้ยงร่วมซื้อ-ขาย

Published สิงหาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/edu/278707

26 กรกฎาคม 2555, 05:00 น.

Pic_278707

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ประสบปัญหาราคากุ้งตกต่ำต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) จึงมีมติให้กรมประมงจัดทำโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งฯ ในวงเงินจ่ายขาด จำนวน 562 ล้านบาท เพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้งเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้กรมประมงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับห้องเย็นโดยผ่านกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ เพื่อให้ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งรวมกันเป็นกลุ่มทำเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง หรือคลัสเตอร์ และเปิดให้เกษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมซื้อขายกับห้องเย็นได้โดยตรงด้วย และเป็นการรักษาเสถียรภาพราคากุ้ง

“จากผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวที่เริ่มมาแล้ว 1 เดือน ค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจของเกษตรกร โดยมีการตกลงซื้อขายกันแล้วกว่า 8,813 ตัน จากโควตาในเดือนแรก 10,000 ตัน ใน 18 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคใต้จำนวน 6,000 ตันเศษ และภาคตะวันออกประมาณ 2,000 ตันเศษ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 886 ราย ห้องเย็น 23 แห่ง อีกทั้งขณะนี้ราคากุ้งได้ขยับตัวขึ้นบ้างแล้ว โดยราคากุ้งขนาด 60 ตัวต่อ กก. ราคาอยู่ที่ 120 บาทต่อ กก. เพิ่มขึ้นจากต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 5 บาทต่อ กก. และคาดว่าจะสูงขึ้นในช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ เนื่องจากคำสั่งซื้อจะเริ่มมากขึ้น โดยห้องเย็นจะรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรเพื่อส่งขายในตลาดต่างประเทศซึ่งมีความต้องการบริโภคกุ้งมากขึ้นในช่วงคริสต์มาส” นายธีระกล่าว.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐออนไลน์
  • 26 กรกฎาคม 2555, 05:00 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: