อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกของลิ้นจี่

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001853&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; สุวิทย์ สิทธิชัยเกษม; ธวัชชัย ไชยตระกูลทรัพย์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกของลิ้นจี่
Article title: Effects of some environmental factors on flowering of Litchi chinensis Sonn.
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 47
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F40-Plant ecology
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LITCHI CHINENSIS, ENVIRONMENTAL FACTORS, FLOWERING, COLD, DROUGHT STRESS
ดรรชนี-ไทย: ลิ้นจี่, สภาพแวดล้อม, การออกดอก, อุณหภูมิต่ำ, ความเครียดน้ำ
หมายเลข: 001853 KC1701047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: