การศึกษาการสกัดวัตถุมีพิษจากต้นยาสูบและพืชอื่นๆ

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001749&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; อุดมลักษณ์ เพชรมาลา; เทียนชัย ธงสินธุศักดิ์; นงเยาว์ กะปุกนาก; สมบัติ กาญจนศูนย์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการสกัดวัตถุมีพิษจากต้นยาสูบและพืชอื่นๆ
Article title: Study on the extraction of toxic substance from tobacco and other plants
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 115-115(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, TOXIC SUBSTANCES, NICOTINE, EXTRACTION, INSECT CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, สารพิษ, นิโคติน, การสกัด, การป้องกันกำจัดแมลง
หมายเลข: 001749 KC1601116
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: