การคาดคะเนผลผลิตของข้าวในดินเปรี้ยวจัดโดยการวิเคราะห์พืช

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001811&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข; ไพบูลย์ ประพฤติธรรม; วิเชียร จาฏุพจน์
ชื่อเรื่อง: การคาดคะเนผลผลิตของข้าวในดินเปรี้ยวจัดโดยการวิเคราะห์พืช
Article title: Estimation of paddy yield in acid sulfate soil by plant analysis
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 5
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, YIELD FORECASTING, ACID SULPHATE SOILS, TISSUE ANALYSIS
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA; การประมาณการผลผลิต; ดินกรดกำมะถัน; การวิเคราะห์เนื้อเยื่อ
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ผลผลิต, การคาดคะเน, การวิเคราะห์พืช, ดินเปรี้ยว
หมายเลข: 001811 KC1701005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: