เกาะข่าวเกษตร วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

Published พฤษภาคม 16, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/article/1011/114568

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 00:00 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555…….. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ความอยู่ดีกินดี และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กรมปศุสัตว์ได้จัดหน่วยออกให้บริการด้านปศุสัตว์ ตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  15-17 พฤษภาคม ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้ในด้านสุขภาพสัตว์ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อแพร่ระบาดไปในบริเวณใกล้เคียง และสัตว์ในฝูงเดียวกัน เป็นการช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น…….. ขณะนี้ได้มีแนวคิดในการจัดตั้ง สภาสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ แต่สภาเกษตรกรแห่งชาติประกอบไปด้วยผู้แทนเกษตรกรในแต่ละสาขาอาชีพ แต่สหกรณ์ในปัจจุบันไม่ได้มีแค่สหกรณ์การเกษตรเพียงอย่างเดียว แต่ประกอบไปด้วยสหกรณ์ 7 ประเภท ที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยปฏิบัติ รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจากรัฐบาลเพื่อนำมาผลักดันแต่มองข้ามการเปิดรับความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการสหกรณ์ ดังนั้นจึงมีความเห็นว่า ควรจะมีองค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่จะเป็นผู้เสนอแนะนโยบายหรือชี้ทิศทางที่ควรจะเดินหน้าเพื่อพัฒนางานสหกรณ์ซึ่งเป็นมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์โดยตรงเพื่อให้กรมฯได้นำข้อคิดเห็นต่าง ๆมากำหนดเป็นแนวทาง และกำหนดแผนงานโครงการ งบประมาณ ผนวกกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานสหกรณ์ให้ถูกทิศทาง…….. กรมวิชาการเกษตร ร่วมมือกับโรงงานน้ำตาล 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานน้ำตาลรวมผลอุตสาหกรรม อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงงานน้ำตาลสหเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เร่งสร้าง แปลงพันธุ์อ้อยสะอาดนำร่อง ประกอบด้วย แปลงพันธุ์หลักรวม 67.2 ไร่ แปลงพันธุ์ขยาย 1,315.3 ไร่ พร้อมฝึกอบรมการผลิตแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดให้กับเกษตรกร 149 ราย อนาคตคาดว่าจะมีการขยายผลการส่งเสริมให้ผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดป้อนให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการพื้นที่แปลงผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดไม่น้อยกว่า 100,000 ไร่……..

“ดงข้าว”

bronze@hotmail.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: