การผลิตยีสต์โดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001725&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิเชียร ยงมานิตชัย; มาลัย เมืองน้อย; ไปรมา ภัทรกุลพงษ์; ปาริชาติ วัฒนา; ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง; ลาวัณย์ ไกรเดช; ประดิษฐ์ ครุวัณณา; ปทุมพร ฉิมเอนก; ประภา เฟื่องฟูพงศ์
ชื่อเรื่อง: การผลิตยีสต์โดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
Article title: Production of yeast protein from cassava waste water
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 91
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: YEASTS, PRODUCTION, WASTEWATER, FACTORIES, FERMENTATION
ดรรชนี-ไทย: ยีสต์, น้ำทิ้ง, โรงงานแป้งมันสำปะหลัง, การผลิต, การหมัก
หมายเลข: 001725 KC1601092
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: