สร้างเครื่องหว่านข้าวแห้งฯ ทำนาหน้าแล้งฝนทิ้งช่วง

Published พฤษภาคม 14, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/edu/260030

14 พฤษภาคม 2555, 05:00 น.

Pic_260030

ปัจจุบันการทำนาข้าวในหลายพื้นที่ต้องอาศัยน้ำฝน และหากทิ้งช่วงเป็นเวลานานโดยเฉพาะระหว่างฤดูปลูก ย่อมส่งผลทั้งต้นทุนรวมทั้งผลผลิต

ฉะนี้…นายสุรเวทย์ กฤษณะเศรณี ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายสันธาร นาควัฒนานุกูล วิศวกรเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร จึงร่วมกันวิจัยคิดค้น “เครื่องหว่านข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์” ขึ้น

นายสุรเวทย์ เปิดเผยว่า จากปัญหาดังกล่าวทีมวิจัยได้ทำการวิจัยเครื่องหว่านข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถกระจายเมล็ดสม่ำเสมอซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการปลูกข้าวและลดความเสี่ยงในการที่ฝนทิ้งช่วง ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้เร็วขึ้นทันฤดูกาล

นายสุรเวทย์ กฤษณะเศรณีนายสุรเวทย์ กฤษณะเศรณี

…สำหรับระบบเครื่องดังกล่าว จะติดตั้งบนโครงผาลไถของรถแทรกเตอร์ตั้ง 24 แรงม้าขึ้นไป และสามารถติดตั้งกับผาลไถ ตั้งแต่ผาล 5-7 จานขึ้นไป พร้อมติดตั้งถังใส่เมล็ดข้าว อุปกรณ์กำหนดเมล็ดข้าว ท่อนำเมล็ดข้าว 4 ท่อ ล้อขับเพลา แผ่นกระจายเมล็ด การใช้งานจะประกอบเครื่องหว่านข้าวติดตั้งบนโครงจานพรวน โดยให้ท่อนำเมล็ดข้าวอยู่หน้าจานพรวน และแผ่นกระจายเมล็ดข้าวประกอบติดรถไถ ที่สามารถปรับอัตราการหว่านเมล็ดข้าวได้ตั้งแต่ 12-40 กิโลกรัม/ไร่ ตามความ ต้องการของเกษตรกร…

ส่วนการทำงาน เมื่อรถวิ่งล้อขับจะหมุนและส่งกำลังผ่านชุดเฟืองโซ่ไปยังเพลากำหนดเมล็ดให้หมุน และเมล็ดข้าวจะไหลลงตามท่อ 4 ท่อ เมล็ดข้าวจะตกกระทบแผ่นกระจายเมล็ด ซึ่งอยู่ตรงปลายท่อ ทำให้เมล็ดข้าวกระจายอย่างสม่ำเสมอบนพื้นดิน ในขณะเดียวกันจานพรวนจะพรวนกลบเมล็ดข้าว ซึ่งจะลดขั้นตอนการทำงาน โดยจะรวมการหว่านและกลบในขั้นตอนเดียว

…เพื่อให้การทำงานมีคุณภาพ  ทีมวิจัยจึงนำไปทดสอบการเดินเครื่องในแปลงนา พบว่า ประสิทธิภาพการทำงาน ความสม่ำเสมอในการหว่าน 80-90 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดข้าวฝังลึกลงในดินและมีความสม่ำเสมอ การกลบเมล็ดข้าวได้ทั่วถึง ทำให้ปลอดภัยจากนก หนู การหว่านข้าวจะฝังลึกลงในดินและสม่ำเสมอ ทำให้ระบบรากแข็งแรง ระบบรากหยั่งลึกขึ้น และต้นข้าวตั้งตัวเร็ว เพราะสามารถดูดน้ำใต้ดินได้ลึก หาธาตุอาหารได้ดีกว่าวิธีหว่านด้วยแรงงานคน…

สำหรับเกษตรกรที่มีรถแทรกเตอร์อยู่แล้ว สามารถนำเครื่องหว่านไปติดตั้งได้เลยโดยไม่ต้องมีการดัดแปลงการใช้งานใดๆทั้งสิ้น โดยเครื่องดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการปลูกข้าวของประเทศไทย และได้รับการพิจารณาเป็นผลงานระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีว-วิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.08–4656–8019 ในวันเวลาที่เหมาะสม.
เพ็ญพิชญา  เตียว

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย เพ็ญพิชญา เตียว
  • 14 พฤษภาคม 2555, 05:00 น.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: