การศึกษาปัจจัยในการสังเคราะห์วิตามินบี 12 และปฏิชีวนสารโดย Streptomyces olivaceus (NRRL B-1125) เมื่อใช้น้ำทิ้งจากการผลิตผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเป็น

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001672&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุษบา ยงสมิทธ์; นภา โล่ห์ทอง; นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์; สุมาลี ศิรินานันท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัจจัยในการสังเคราะห์วิตามินบี 12 และปฏิชีวนสารโดย Streptomyces olivaceus (NRRL B-1125) เมื่อใช้น้ำทิ้งจากการผลิตผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบ
Article title: Factors affecting biosynthesis of vitamin B12 and antibiotics by Streptomyces olivaceus (NRRL B-1125) in soybean wastes
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 39
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q70-Processing of agricultural wastes
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VITAMIN B12, PRODUCTION, SOYBEAN PRODUCTS, WASTEWATER, ANTIBIOTICS, PROTEINS, STREPTOMYCES
ดรรชนี-ไทย: วิตามินบี 12, ถั่วเหลือง, ผลิตภัณฑ์, น้ำทิ้ง, สารปฏิชีวนะ, การสังเคราะห์, โปรตีน, STREPTOMYCES OLIVACEUS
หมายเลข: 001672 KC1601039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: