รูปของอนินทรีย์ฟอสฟอรัสที่สำคัญที่ควบคุมความสามารถในการสกัดของวิธีการตรวจฟอสฟอรัสสี่วิธีในดินนาภาคกลาง

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001635&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มนูเวทย์ ศรีเสน; ไพบูลย์ ประพฤติธรรม; สาคร ผ่องพันธ์
ชื่อเรื่อง: รูปของอนินทรีย์ฟอสฟอรัสที่สำคัญที่ควบคุมความสามารถในการสกัดของวิธีการตรวจฟอสฟอรัสสี่วิธีในดินนาภาคกลาง
Article title: Major inorganic P fractions controlling extractability of four soil P test methods in paddy soils of the central plain
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 2-2(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PADDY SOIL, PHOSPHORUS, EXTRACTION, SOIL TESTING, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ดินนา, อนินทรีย์ฟอสฟอรัส, การสกัด, ภาคกลาง
หมายเลข: 001635 KC1601002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: