ผลการใช้ปุ๋ยต่อคุณสมบัติทางเคมีของดินนา

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001509&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มะลิวัลย์ เทพพูลผล; วิศิษฐ์ โชลิตกุล
ชื่อเรื่อง: ผลการใช้ปุ๋ยต่อคุณสมบัติทางเคมีของดินนา
Article title: Effect of fertilizers on some chemical properties of paddy soils
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 16
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: P33-Soil chemistry and physics
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, RICE FIELDS, FERTILIZERS, PADDY SOILS, APPLICATION RATES, SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, นาข้าว, ปุ๋ย, ดินนา, อัตราการใช้ปุ๋ย, คุณสมบัติทางเคมีของดิน
หมายเลข: 001509 KC1501016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: